Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim īsteno projektu “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080). Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta uzdevumi ir izstrādāt jauniešu medijpratības programmu un mācību materiālus, aprobēt tos un integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību saturā, pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpartībā.

 

Noslēdzies  skolu konkurss līdzdalībai projektā “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Esam gandarīti par Latvijas izglītības iestāžu lielo  ieinteresētību aktualizēt medijpratības jautājumus darbā ar jauniešiem.  Pateicamies visām skolām par pieteikumu sagatavošanā ieguldīto laiku! Saskaņā ar projekta nosacījumiem un izvērtējot saņemtos pieteikumus līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 16 izglītības iestādes:

Baltinavas vidusskola

Daugavpils 12. vidusskola

Daugavpils 9. vidusskola

Daugavpils Vienības pamatskola

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola

Gulbenes 2. vidusskola

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Kuldīgas Centra vidusskola

Līvānu 1.vidusskola

Madonas pilsētas vidusskola

Riebiņu vidusskola

Rīgas 64. vidusskola

Rugāju novada vidusskola

Tukuma 2. vidusskola

Varakļānu vidusskola

Ventspils 4. vidusskola

 

Projekta galvenās aktivitātes: 

  • Jauniešu medijpratības programmas izstrāde;
  • Jauniešu medijpratības programmas integrēšana mācību saturā, izglītojot pedagogus un jauniešus: 16 pilotskolās, 8 semināru ciklos pedagogiem Latvijas reģionos;
  • Programmas ietekmes vērtēšana;
  • Publicitātes un ilgtspējas pasākumi;
  • Programmas un materiālu publicēšana.

Skolu konkurss līdzdalībai projektā "Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai"

Projektā aicinātas piedalīties skolas, kurām ir aktuāli stiprināt jauniešu medijpratību un kuras ir motivētas līdzdarboties projekta aktivitātēs: skolu komandu mācību semināros, medijpratības apmācību programmas ieviešanā un mācību materiālu izvērtēšanā. Līdzdalībai projektā tiks apstiprinātas 16 skolu komandas četru cilvēku sastāvā (administrācijas pārstāvis un trīs pedagogi, kuri 7.-12. klasēs darbojas ar medijpratības tematiku un kritiskās domāšanas pieeju).

Kā pieteikties

­          Aizpildīt skolas komandas pieteikuma veidlapu, kas pieejama šeit

­          Pieteikuma veidlapu līdz 2017. gada 5. decembrim nosūtīt uz epastu iac@latnet.lv

Skolu atlases kritēriji

­          Aizpildīta un līdz 5. decembrim nosūtīta pieteikuma veidlapa

­          Pieteikumā pamatota skolas komandas motivācija piedalīties projektā

­          Projektā nodrošināta visu Latvijas reģionu un dažādu izglītības iestāžu pārstāvniecība

 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2017. gada 20. decembrim pretendentiem elektroniski. Līdzdalībai apstiprināto skolu saraksts tiks publicēts IAC mājas lapā www.iac.edu.lv. Papildus informācija par projektu un pieteikšanos, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.

 

Projekta komanda:

Programmas satura un metodikas ekspertes -  Ingūna Irbīte un Daina Zelmene

Projekta vadītāja - Iveta Vērse

Projekta grāmatvede -  Aija Rusiņa

Projekta asistente -  Līga Puniņa

Jaunākais video