Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu

Projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā. Tā sasniegšanai 26 mēnešu laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus 300 trešo valstu valstspiederīgaiem.

06.12.2017.

Skolotāju pārdomas, atziņas par projektā ,,Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu’’ gūto pieredzi.

Apritējis gads, kopš tika uzsākts projekts ,,Dzīvoju Latvijā -mācos latviešu valodu’’. Šī gada laikā 13 dažādās latviešu valodas prasmes grupās izglītoti vairāk kā 170 iebraucēji. Jāuzsver, ka grupu pedagogu uzdevums bija ne tikai palīdzēt kursantiem apgūt latviešu valodu un sagatavoties valsts valodas atestācijas eksāmenam, bet arī veicināt jauniebraucēju iekļaušanos izglītības sistēmā, darba tirgū un kultūras telpā Latvijā. Tādējādi būtiski bija noskaidrot, kādu pieredzi guvušas latviešu valodas skolotājas, ar kādiem izaicinājumiem saskārušās, mācot valodu trešo valstu pilsoņiem. Lai noskaidrotu pedagogu domas, tika organizēta intervija, kurā piedalījās sešas projektā strādājošas latviešu valodas skolotājas. Vairāk 

 

21.11.2017.

Aicinām trešo valstu valstspiederīgos* mācīties latviešu valodu! Piesakies uz kursu nodarbībām pa tālruni 67503730 vai e-pastu: iac@latnet.lv!

“Izglītības attīstības centrs” (IAC) 2018.gada janvārī uzsāk latviešu valodas mācību kursu nodarbības, kurās ir iespēja bez maksas mācīties grupā latviešu valodu 120 stundu apjomā. Kursu noslēgumā būs iespēja kārtot latviešu valodas prasmes līmeņa pārbaudi un saņemt sertifikātu.

 Aicinām izvēlēties grupu, kurā mācīties! Vietu skaits ierobežots. 

Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

Nr. p.k.

Valodas apguves līmenis

Nodarbības plānots uzsākt

Nodarbību norises laiks

Nodarbību norises vieta

1.       

A1 valodas līmenis,  grupa iesācējiem

15.01.2018.

Katru pirmdienu, trešdienu piektdienu

no plkst.

15.00 – 17.30

Rīga, Bruknas iela 5,

Rīgas 95.vidusskola

413.kab.

2.       

A1 valodas līmenis,  grupa iesācējiem

29.01.2018.

2 vai 3   reizes nedēļā  no plkst. 10.00 – 12.30

Rīga,

Dzirnavu iela 34a-8,

Izglītības attīstības centra (IAC) telpas

3.       

B1 valodas līmenis

 

(tiem, kas iepriekš apguvuši valodu A2 līmenī; uzrādot sertifikātu)

10.01.2018.

Katru pirmdienu, trešdienu, piektdienu

no plkst.

17.30 - 20.00

Telpās Rīgas centrā


 11.09.2017.

Septembrī projekta ietvaros organizējam latviešu valodas kursus 4 grupām A un B prasmes līmenī. Šobrīd visas šī gada grupas esam izveidojuši, nākamās piedāvāsim no 2018.gada janvāra. Sekojiet līdzi informācijai par pieteikšanos kursiem mājas lapā sākot  2017.gada 21.novenbri, kad uzsāksim latviešu valodas grupu komplektēšanu.

 

08.08.2017.

Vasaras ziņas

Arī vasaras mēneši IAC īstenotajā projektā ,,Dzīvoju Latvijā- mācos latviešu valodu’’ ir spraigs valsts valodas apguves laiks.  31. jūlijā mācības pabeidza 7. grupa,  kas valsts valodu mācījās pēc intensīva valodas apguves plāna, tas ir – mācības notika katru dienu. Vairāk

 

22.06.2017.

Latviešu valodas mācībās trešvalstniekiem turpinās arī vasarā

15. jūnijā uz latviešu valodas atestācijas eksāmenu devās divas pēdējās grupas no sešām, kuras projekta ietvaros ,,Dzīvoju Latvijā, mācos latviešu valodu’’ uzsāka valodas apguvi 2017.gada sākumā. Uztraukums bija  liels, taču vairākums valodas apguvēju uzsvēra, ka  jebkurš eksāmens ir svarīgs notikums  cilvēka dzīvē, tāpēc arī satraukums. Vairāk

 

24.04.2017.

Viens posms latviešu valodas apguvē ir beidzies.  Kāds tas ir bijis?

Pirms četriem mēnešiem sešas grupas projektā ,,Dzīvoju Latvijā, mācos latviešu valodu’’ uzsāka valsts valodas apguvi.  Sākumā likās, ka šie četri mēneši ir ļoti ilgs laiks, taču tagad, aprīļa beigās, gan valodas apguvējiem, gan projekta komandai šķiet, laiks skrējis vēja spārniem, un pirmās divas grupas jau dodas uz latviešu valodas atestācijas eksāmenu.
Katram cilvēkam, uzsākot mācības, ir kāds mērķis. Tādus sev izvirzīja arī kursu dalībnieki, visbiežāk akcentējot, ka latviešu valodas apguves mērķis ir: nokārtot atestācijas eksāmenu, atrast darbu, palīdzēt bērniem mācībās, prast sazināties valsts valodā un iepazīt latviešu kultūru.  Apkopojot dalībnieku kursa noslēguma anketas, var secināt, ka gandrīz visi kursanti uzskata - sev izvirzītais mērķis ir sasniegts. 

Protams,  120 stundās pilnībā nav iespējams apgūt valodu, it īpaši tad, ja tas ir bijis pirmais latviešu valodas apguves posms,  taču tas ir labs starts, lai uz apgūtā pilnveidotu savas latviešu valodas prasmes.  Ne velti vairāki dalībnieki uzsver – būtu labi, ja varētu mācīties ilgāk.  Citi atzīst, ka mācības tiks turpinātas. ,,Kursos esmu ievērojami paaugstinājusi latviešu valodas prasmju līmeni’’,   ,,Pirms četriem mēnešiem es nezināju pat alfabētu, bet tagad protu tik daudz!’’, ,,Pateicoties skolotājai Maijai, jaunajām mācību grāmatām un mācību materiāliem, teicamajai kursu organizācijai, man beidzot parādījās interese par latviešu valodu’’, tā savās dienasgrāmatās ir rakstījuši kursu dalībnieki. Vairāk

 

17.02.2017.

Mācāmies latviešu valodu ar prieku!

Latviešu valodas mācīšanās uzņem apgriezienus: jau no 2017.gada janvārī projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu" latviešu valodu sākuši mācīties trešo valstu valstspiederīgie latviešu valodas apguves kursu grupās. Kursu kopējais ilgums ir 120 stundas, bet jau mēnesi pēc mācību uzsākšanas kāds, kurš nezināja latviski ne vārda, var pastāstīt par sevi, savu nodarbošanos un ģimeni, saprot, ka latviešu valodā vārdiem ir galotnes, un cenšas tās pareizi lietot akuzatīvā, lokatīvā un datīvā, kā arī pieaug uztraukums par eksāmenu, kas kārtojams jau pēc pāris vai trīs mēnešiem. Arī februārī 97 jauniebraucēji no Krievijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Baltkrievijas, Azerbaidžānas, Izraēlas, Ķīnas, Venecuēlas un Turcijas turpina apgūt latviešu valodu A un B līmenī. Vairāk stāsta projekta pedagoģiskā vadītāja Aija Kalve:

No šī gada janvāra sešas grupas projektā ,,Dzīvoju Latvijā- mācos latviešu valodu’’ mācās latviešu valodu. Tas ir salīdzinoši īss laika periods valodas apguvē, taču pietiekams laiks, lai konstatētu, kāda ir dalībnieku motivācija apgūt latviešu valodu  un cik efektīvi  ir uzsāktas mācības.

Uzsākot mācības, dalībniekiem tika jautāts, kādēļ viņi izvēlējušies apgūt latviešu valodu?  Kursantu motīvus mācīties latviešu valodu visbiežāk nosaka nepieciešamība un vēlme sazināties latviešu valodā (minēts 80 reizes), nokārtot atestācijas eksāmenu (minēts 65 reizes), atrast darbu (minēts 50 reizes) un iesaistīties kultūras dzīvē (minēts 43 reizes). Vairāk. Foto

 

28.12.2016.

2016.gada novembrī un decembrī esam aktīvi strādājuši, piesaistot un intervējot projekta potenciālos dalībniekus - latviešu valodas apguvējus. 2017.gada 9.,10.,11. un 24.janvārī  darbu uzsāks 6 latviešu valodas apguves kursu A un B līmeņa grupas. Interese par kursiem ir bijusi ļoti liela un visus interesentus neesam varējuši iekļaut šajās grupās, kopumā pieteikušies vairāk kā 300 cilvēki. Tie ir gan cilvēki, kas ieradušies Latvijā pēdējo 2 mēnešu laikā, gan cilvēki, kas šeit dzīvo jau 5 un vairāk gadus. Latviešu valodas mācībām pieteikušies dalībnieki, kas pārcēlušies uz dzīvi Latvijā no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Azerbaidžānas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Turkmenistānas, Izraēlas, Kanādas, Ķīnas, Korejas, Indijas, Kubas, Ekvadoras, Panamas, Venecuēlas, Meksikas, Sīrijas, Libānas, Turcijas, Irākas. 

Nākamās kursu grupas plānojam 2017.gada vasarā un rudenī, lai nodrošinātu latviešu valodas kursu intensīvu norisi, esam paplašinājuši  latviešu valodas pasniedzēju kolektīvu.

 

07.12.2016.

Izglītības attīstības centrs turpina darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem projektā "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu", kurā organizējam latviešu valodas prasmes apguvi.  Kursu nodarbības grupām uzsāksim 2017.gada janvārī un tām jau esam saņēmuši pietiekamu dalībnieku pieteikumu skaitu. Atkārtoti pieteikšanos latviešu valodas apguves grupām organizēsim 2017.gada maijā. Vairāk informācijas pa tālruni 67503730 vai e-pastu iac@latnet.lv.

 

Projekta tiešais mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā.

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos Latvijas Republikas izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķgrupai.

Projekts (Nr.PMIF/6/2016/1/02) tiek īstenots no 2016.gada 15.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 233 081,53 eiro.

 

Projekta komanda:

Projekta vadītāja - Linda Kluša,

Projekta pedagoģiskā vadītāja - Aija Kalve

Mērķgrupas koordinatore  - Līga Puniņa

Grāmatvede - Aija Rusiņa