Latviešu valodas mācības trešvalstniekiem turpinās arī vasarā

15. jūnijā uz latviešu valodas atestācijas eksāmenu devās divas pēdējās grupas no sešām, kuras projekta ietvaros ,,Dzīvoju Latvijā, mācos latviešu valodu’’ uzsāka valodas apguvi 2017.gada sākumā. Uztraukums bija  liels, taču vairākums valodas apguvēju uzsvēra, ka  jebkurš eksāmens ir svarīgs notikums  cilvēka dzīvē, tāpēc arī satraukums. Gaidām rezultātus, un projekta komanda ir pārliecināta, ka viss būs labi, jo lielu darbu ir ieguldījuši gan   projekta dalībnieki, gan pedagogi, gan projekta  komanda. Līdz šim visi valodas apguvēji, kuri bija pieteikušies valsts valodas prasmes pārbaudei, to sekmīgi ir nokārtojuši.

5.jūnijā latviešu valodas apguvi uzsāka divas jaunas  grupas (pamata līmeņa zemākā un pamata līmeņa augstākā pakāpe), no kurām vienā tiek īstenots intensīvs  valodas apguves kurss ( mācības katru dienu).   17. jūnijā darbu uzsāks grupa, kurā dalībnieki apgūs latviešu valodu vidējā līmeņa pakāpē.

Septembra sākumā  plānots  uzsākt mācības  vēl četrās grupās.  Šobrīd  projekta komandai ir spraigs darba posms, jo jāapzina iespējamie grupu dalībnieki, jāveic intervijas, jānoformē nepieciešamie dokumenti, kā arī jānosaka nākamo projekta dalībnieku valodas līmenis.

Jaunākais video