Vasaras ziņas

Arī vasaras mēneši IAC īstenotajā projektā ,,Dzīvoju Latvijā- mācos latviešu valodu’’ ir spraigs valsts valodas apguves laiks.  31. jūlijā mācības pabeidza 7. grupa,  kas valsts valodu mācījās pēc intensīva valodas apguves plāna, tas ir – mācības notika katru dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.30.  Beidzot mācības, kursanti teica lielu paldies skolotājai un atzina, ka sākumā mācību laiks ir bijis ļoti saspringts, jo katru dienu nodarbības un arī  mājas darbi, taču tā ir bijusi arī  lieliska iespēja iegremdēties latviešu valodā un jauna pieredze, kā mācīties valodu. Pēdējā nodarbībā vairāki kursanti uzsvēra, ka cenšas runāt latviski  iepērkoties  veikalā vai tirgū, savukārt citi pastāstīja, ka   klausoties radio ,,Skonto’’ un saprotot diktoru runāto tekstu. Izvērtējuma anketās pilnīgi visi šīs grupas dalībnieki ir  uzsvēruši, ka vēlētos šai projektā turpināt valsts valodas apguvi, jo ,,valsts valodas prasmes A līmenis nedod iespēju atrast man piemērotu darbu’’; ,,gribētos kļūt pilnvērtīgam Latvijas sabiedrības loceklim”; ,, gribētu labi justies šai brīnišķīgajā zemē – Latvijā’’ u.t.t.   Kursanti atzīst, ka tieši tagad ir pirmie panākumi valsts valodas apguvē un motivācija mācīties tālāk.   2. augustā šīs grupas dalībnieki kārtoja valsts valodas atestācijas eksāmenu. Pēc eksāmena skolotāja Maija saņēma ziņu, ka viss esot labi un  nekādu pārsteigumu neesot bijis. Tagad tikai jāgaida rezultāti.

Darbu turpina 8. grupa, kuras dalībnieki apgūst latviešu valodu A2 līmenī un mācās pirmdienu, trešdienu un piektdienu vakaros. 17. jūlijā darbu ir uzsākusi 9.grupa, tajā kursanti apgūst valodu B līmenī. Uzsākot mācības kārtējās  lietainās dienas rītā, kursanti iepriecināti konstatēja - šī vasara ir ar mums. Ir pilnīgi viss, lai mācības izdotos: lietaina vasara, labs noskaņojums, motivācija, interesantas mācību grāmatas un pozitīva attieksme.   

Lai arī šķiet, ka vasaru pārsvarā plānojam atpūtai, pārliecināmies, ka tas ir aktīvs laiks, kad cilvēki interesējas un meklē iespējas mācīties, piesakās  uz mācībām rudenī. Tāpēc plānotās grupas, kas uzsāks mācības septembrī, jau esam nokomplektējuši.

 

Sagatavoja Aija Klave,

projekta pedagoģiskā vadītāja

Jaunākais video