IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES.

Projekta mērķis ir sniegt skolu jauniešiem no Latgales, Rīgas un Pierīgas, t.sk., skolēniem no skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās, apgūstot Latvijas, Eiropas un globālās vērtības un to savstarpējo saistību. Projekts veidots tā, lai piederības sajūta, sociālā saskaņa un sadarbība attīstās caur personisko pieredzi, ne vien izzinot, bet arī izjūtot, reflektējot un tādējādi saistot reālo situāciju un cilvēku vajadzības ar esošajām un nepieciešamajām prasmēm un resursiem.

 

IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES. - DALĪTIES.

EXPLORING. BELONGING. ACTING -  OUTSPREADING. 

Youth integration end empowerment Project

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.”, ko IAC īsteno kopš 2016.gada nogales, 2017.gada decembrī iegājis jaunā attīstības fāzē. Balstoties uz paveikto un priecājoties par iegūto atzinību par skolu iesaisti un inovatīvajām darbībām, uzsākta projekta izvērtēšanas un pieredzes popularizēšanas daļa. Tieši tāpēc projekta nosaukumā nācis klāt vēl viens aktīvs vārds – DALĪTIES. Zinot, ka projektā iesaistītās Rīgas un Latgales skolas turpinājušas projekta laikā uzsākto sadarbību un to aktīvie jaunieši organizējuši kopīgus pasākumus, laikā līdz 2018.gada martam aicināsim skolas aktīvi dalīties savā pieredzē jauniešu līdzdalības sekmēšanas un integrācijas jomā gan savā starpā , gan ar plašāku auditoriju. Tāpat piedāvāsim jaunas idejas tālākajam darbam. Pirmā tikšanās ar skolu komandām notiks 2018.gada 11.janvārī, lai uzzinātu VISU par VISIEM un tad kopīgi turpinātu IZZINĀT, PIEREDZĒT, RĪKOTIES un DALĪTIES aizvien plašāk un dāsnāk!

Skolu pieredzes un metodisko ieteikumu krājums 

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” rezultātā izveidots dalībskolu pieredzes un metodisko ieteikumu krājums.

Šajā pieredzes krājumā atrodami vienpadsmit Latvijas skolu stāsti par pusgada laikā gūto pieredzi, pedagogu, skolu vadītāju un skolēnu atziņas un pārdomas, kā arī konkrētu norišu apraksti vai sagatavoto uzdevumu piemēri. Ceram, ka tie iedvesmos pārējo Latvijas skolu pedagogus gan veidot līdzīgas norises savās skolās, gan sazināties ar kolēģiem, lai pajautātu: “Kā tad jūs tur īsti darījāt?” Esmu pārliecināta, ka izvērtīsies interesanta un vērtīga saruna un, kas zina, veidosies jauni maršruti un plāni tālākai sadarbībai starp skolām un Latvijas iepazīšanai kopumā. Iedvesmojieties, sazinieties un pievienojieties!

Sevis, kopienas, Latvijas un pasaules iepazīšanas sprints noslēdzies

“Sevis, kopienas, Latvijas un pasaules iepazīšanas sprints” - tieši tā daļa projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” dalībnieku pašās jūnija beigās novērtēja aizvadīto pusgadu. Tas bijis piesātināts, jaunas informācijas, kontaktu, emociju, rīcības un domu pilns laiks, kurā nācās paveikt vairāk, nekā ierasts, bet kas arī sniedzis milzu gandarījumu un iestrādnes tālākajam gājumam.

Lai atskatītos uz notikušo un gatavotos tālākajam gājumam, projekta ietvaros notiekošajā vasaras skolā „Komandā ir spēks!” katras skolas komanda simboliski gatavoja pieredzes un dārgumu krātuves. Dārgumu – savu zināšanu, prasmju, drosmes un uzņēmības - krātuves bija gan pūralādes, gan ledusskapji, zibatmiņas, kupli koki, basketbola grozi un pat kuģi - tiem, kuri dzīvo ūdeņu tuvumā, un tajās tika ievietots vasaras skolas laikā iegūtās idejas un citas vērtības. Savukārt pieredzes krātuvēs – aploksnēs sagūla pieredze, kas katrā no skolām uzkrāta kopš pirmās tikšanās ievadseminārā Siguldā. Vairāk

 

Projekts Daugavpils 10. vidusskolas acīm - pašu un IAC organizētās aktivitātes: https://youtu.be/7QHswHBG84A

Kultūrizglītojošās Latvijas iepazīšanas ekskursijas, dalībnieku stāsti:

4. Latvijas iepazīšanas maršruts Foto

Olaines 2.vidusskolas skolēnu veidots video stāsts par šo dienu

28.aprīlī esam gatavi iepazīt Latgales "pērles" Aglonu un Lūznavu. No Rīgas skolām šajā ekskursijā dodas Rīgas Ķengaraga vidusskolas, Š.Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas un Olaines 2.vidusskolas skolēni. Dziesmas autobusā atskan jau turpceļā, bet atpakaļceļā jaunieši jau ir savstarpēji iepazinušies un uzsākuši sarunas. Šajā dienā Aglonas Maizes muzejā izcepam katrs savu kukulīti, ievērtējam Aglonas bazilikas varenību un Lūznavas muižas interjerus un apkārtni. Vakara noslēgumā "Rūnas" mūs pārsteidz ar stāstiem par latgaliešu tautasdziesmām un to muzikālo interpretāciju. Spilgti iespaidi un vērtīgas atziņas, ka Latvijā ir ko redzēt, dzirdēt un izjust. Olaines 2.vidusskolas foto un stāsts skolas mājaslapā

3. Latvijas iepazīšanas maršruts Foto

21.aprīlī dodamies jau 3.ekskursijā, šoreiz uz Latgales pusi - Daugavpili. Ziema nesteidzas atkāpties -  no rīta Daugavpils jumtus un zālienus klāj pabieza sniega sega, bet vakarpusē, kad atvadāmies no Cietokšņa, jau uzspīd saulīte. Šīs dienas literāro un teātra kultūras sadaļu piepilda R.Blaumaņa darba "Purva bridējs/-i" iestudējums Daugavpils teātrī, ieskatu vēsturē un tēlotājmākslā sniedz Daugavpils Cietokšņa un M.Rotko mākslas centra apmeklējums, bet tikšanās prieku un izkustēšanos piedāvā trīs projekta Daugavpils skolas ... un lielais buss ar Rīgas Zolitūdes un Klasiskās ģimnāzijas, 31. un 74. vidusskolas skolēniem dodas mājupceļā. Jauni iespaidi, stāsti, vērtības, krāsas, varoņi, pieredzētas emocijas, tikšanās un piedzīvojumi, ko pārklāj vakara gurdenums.

Rīgas Klasiskā ģimnāzijas pārstāvji stāsta plašāk. Foto apskats

Rīgas 74.vidusskolas jauniešu stāsti un foto par šo dienu.

2. Latvijas iepazīšanas maršruts Foto

Dalībnieku stāsts

11. aprīlī IAC organizētajā ekskursijā dodas Daugavpils 10.un 12.vidusskolas un Špoģu vidusskolas skolēni. Izzinošie pasākumi sākas ar ekskursiju Rīgas Motormuzejā, kur iepazīstam auto vēsturi un būvniecību gan Latvijā, gan pasaulē - izskrienam cauri gadu desmitiem ar dažādiem auto un saprotam, kādu artavu tajā devuši Latvijā dzīvojošie autobūvnieki. Siltas pusdienas un tikpat silta un atraktīva uzņemšana mūs sagaida Rīgas 74.vidusskolā (vairāk). Šīs skolas jaunieši kopā ar Latgales skolēniem uzzina par skolu, tās talantiem un kopā ar M.Čehova Rīgas Krievu teātra aktrisi un šī gada Lilitas Bērziņas balvas ieguvēju Jekaterinu Frolovu ienirst improvizācijas mākslā. Vakarā vēl ļoti nopietns vēstures "pieskāriens" Nacionāljā teātrī, kur gandrīz pirms 100 gadiem dibināta Latvijas valsts, kopā izdzīvojam jauniešu likteņus. Iegrimstam 1939.gada un pāris nākamo gadu vēstures notikumos izrādē "Svina garša". Vēl pāris stundas pēc tam grūti atslēgties no izrādē skartās tematikas - likteņiem, rīcībām, personāžiem un vienkārši sakritībām, kas nereti izšķir likteņus.

Daugavpils 12.vidusskolas foto stāsts.

1. Latvijas iepazīšanas maršruts Foto

Daugavpils 9.vidusskolas skolēnu sagatavotais video par ekskursiju. Liels paldies video sagatavotājiem!

Pašā pēdējā marta dienā - 31.martā Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēniem  tika dota iespēja piedalīties Izglītības attīstības centra projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.” rīkotajā ekskursijā, kuras mērķis bija izzināt Latvijas vēstures notikumus, personības,  iepazīt profesijas un baudīt savas tautas kultūru. Iesākumā jaunieši devās uz Carnikavas uzņēmumu „Krupis”, kur klausījās Zigrīdas un Eduarda Skavenecu stāstu par vienu no Latvijas tradicionālajām delikatesēm- nēģiem. Vairāk

 

Stāsti par projekta skolu aktivitātēm:

Olaines 2.vidusskolā šī gada 25.maijā notika pašvaldību vēlēšanu simulācija ar mērķi pievērst uzmanību vēlēšanu procesam, iepazīstināt ar noteikumiem, vēlēšanu sarasktiem un programmām, lai audzinātu jauniešus par sabiedriski aktīviem pilsoņiem. Vēlēšanu simulācijas dalībnieki bija Olaines 2.vidusskolas 8.a, 8.b, 8.c, 10.a un 11.a klases skolnieki, bet par organizatorisko procesu atbildēja 10.a klase un skolotājas Inga Ivanova, Diana Goroško un Vera Haritonova. Mēs ilgi gatavojāmies pasākumam.... Vairāk  Foto

****

24.maija agrā rīta stundā reisa autobuss aizvizina mūs  (17 vidusskolēnus un 3 skolotājus no Daugavpils 10.vidusskolas) līdz Berķenelei.  Pa vecu kuplu liepu aleju nonākam Raiņa bērnības zemē. Kaut Berķenele atrodas 10 km rādiusā no Daugavpils, izrādās, ka lielākā daļa skolēnu  šeit ir pirmo reizi. Deviņus gadus (no 1872. – 1881.gadam)  tā ir topošā dzejnieka dzīves vieta. Šeit sākas skolas gaitas Grīvas vācu skolā, šeit viņš pavada brīvdienas, mācoties Rīgas ģimnāzijā. Šeit  veidojas nākamā dzejnieka personība, šeit viņš pirmoreiz iemīlas (Ida Apsāne – Mēnessmeitiņa), šeit veidojas viņa pasaules uzskats, tiek sarakstīti pirmie dzejoļi. Vairāk

****

21.maijā savas skolas un kopienas pasākumu "Daudzveidīgā Latvija: ebreju devums Latvijas attīstībā" organizēja Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola.

****

13. maijā Rīgas Ķengaraga vidusskolas 1. – 12.klašu skolēni, viņu vecāki, skolas darbinieki un Ķengaraga iedzīvotāji svinēja Baltā galdauta svētkus. Skolas teritorijā un telpās tiks organizētas 26 “stacijas” ar dažādiem uzdevumiem, kurus gatavo katra klase. Vairāk

****

Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas un Latgales kongresa simtgades priekšvakarā Daugavpils 10.vidusskolā  3.maijā notika 2 lieli pasākumi: zibakcija “Apskauj savu tēvu zemi" (savu skolu)! 1. -12.klašu skolēniem un Baltā galdauta svētki (vidusskolēniem). "Skolas zālē pie baltiem galdautiem mīnējām mīklas, piedalījāmies konkursos un dziedājām dziesmas. Tas bija aizraujoši, tādi pasākumi palīdz mums satuvināties."  Vairāk

****

Atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu, Viļakas Valsts ģimnāzijā 3.maijā notika Baltā galdauta svētki. Ar baltām domām, tautu dejām un dziesmām aizritēja svētku koncerts, kas radīja sirsnīgu noskaņojumu, kopības sajūtu un lepnumu par savu dzimto vietu. Vairāk

****

Pirmssvētku rīts ausa skaidrs un saulains. Tas vēstīja par jauku dienas iesākumu. 2017. gada 3. maijā par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētkiem Rīgas Klasiskajā ģimnāzijas stadionā notika interaktīva spēle vidusskolas klasēm. Foto

Vēlāk vidusskolnieki pulcējās skolas zālē uz radošos darbu un foto konkursa “Latvija man ir…” noslēguma pasākumu pie baltā galdauta. Vairāk

****

3.maijā Daugavpils 12.vidusskolas saime svinēja Baltā galdauta svētkus. 5.-8.klašu skolēni un klases audzinātājas pulcējās pie kopīga svētku galda plkst.13:15, savukārt 9.-12.klašu skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki - plkst.14:00 Baltajā zālē. Video   Vairāk

****

28.aprīlī Daugavpils 9.vidusskolas telpās pasākuma "Nakts skolā, lai izzinātu, pieredzētu un rīkotos!” tikās skolas aktīvākie skolēni un skolotāji, lai visas nakts garumā lietderīgi pavadītu laiku, veicot dažādus uzdevumus, meklējot nākamos līderus, darot labus darbus, uzzinot vairāk par skolu, Daugavpili un Latviju u.t.t. Vairāk Video par pasākumu

****

27.aprīlī Daugavpils 12.vidusskolā  notika pasākums  "Ceļā uz Latvijai 100". Izglītības iestādes Baltajā zālē pulcējās ap 80 izglītojamie un ciemiņi – skolas 9.-12.klašu izglītojamie un sadarbības partneri no Daugavpils 9.vidussskolas un Daugavpils 10.vidusskolas. Pasākumā jauniešiem bija iepēja darboties piecās grupās, ko vadīja skolotāja Iveta Meškovska, Silva Šaršūne, zinātnieks un docētājs Juris Soms, luterāņu mācītājs Andis Levšs, studijas 4KM vadītājs Jānis Rimicāns.  Pēc darba grupās klātesošie iesaistījās Daugavpils novada kultūras centra folkloras kopas "Dyrbyni" vadītajās aktivitātēs. Prezentācija. Foto

****

21.aprīlī Viļakas Valsts ģimnāzijā jau septīto gadu norisinājās ikgadējā jauniešu neformālās izglītības konference „Nāc un piedalies!”, kura vienoja vairāk kā 120 dalībniekus no visa Viļakas novada. Tuvojas Latvijas simtgade un jaunieši nolēma šo pasākumu organizēt par godu šim nozīmīgajam notikumam, tāpēc tā mērķis bija veicināt jauniešos patriotismu un piederības sajūtu savai tautai, valstij un novadam, veicinot jauniešu pašizaugsmi, līdzdarbošanos un pilnveidi jauniešu neformālās izglītības veidā. Vairāk. Foto

****

21.aprīlī Daugavpils 10.vidusskolas projekta ietvaros  organizēja spēli – kvestu “Atklāj Daugavpils cietokšņa noslēpumus!”. Spēlē piedalījās 2 komandas (10. klases komanda un 11.klases komanda) no Daugavpils 10.vidusskolas un  Daugavpils 12. un 9. vidusskolas komandas. Laiks šajā dienā nelutināja, tomēr vēlēšanās darboties ļāva atrast iespējas, kā to noorganizēt. Vairāk

****

100 valodās 100 gadus sasaucas Latvija… Ar šiem vārdiem 20.aprīlī Špoģu vidusskolā iesākās pasākums “Pētiet. Rādiet. Uzziniet.”. Tas norisinājās skolā realizētā jauniešu integrācijas un līdzdalības projekta ietvaros. Pasākuma mērķis bija aicināt jauniešus saprastu, ka viņi veido šo dienu, būvē tiltu uz nākotni, dzīvo šeit un tagad. Viņi ir tie, kas sasies simts mezglus, veiks simts darbus, iemācīsies simts valodas Latvijas simtgadei. Viņi būs tie, kas lepni soļos nākamajā simtgadē, radīs, rādīs, cels, veidos, attīstīs, dzīvos, turpinās. Pirmais solis- sava novada, pagasta un apkārtnes iepazīšana… Jaunieši piecās vietējās kopienās februārī un martā apzināja un iepazina savas dzimtās vietas vērtības, ievērojamus cilvēkus, kultūrvēsturiskus objektus un tradīcijas. Vairāk

Pasākuma mērķis bija aicināt jauniešus apzināt savu lomu Latvijas tagadnes un nākotnes veidošanā, tuvojoties valsts simtajai dzimšanas dienai. Jaunieši ir tie, kas ir vēsturiski unikālu notikumu līdzveidotāji. Pasākuma laikā jauniešiem bija dota iespēja dažādos veidos (videoversijās un plakātu prezentāciju formā) izstāstīt sava novada, pagasta un kopienas stāstu, atklājot dzimtās vietas kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas, ievērojamu personību ieguldījumu pagasta attīstībā, tādējādi veidojot vietas izjūtu un stiprinot piederību mājai, skolai, pagastam, novadam un valstij. Jauniešiem izdevās veikt mērķtiecīgu vietējās kopienas izpēti, akcentējot valstiskās vērtības, stiprinot vēsturisko atmiņu un fiksējot laikmeta iezīmes. Vairāk

****

12.aprīlī Ķengaraga vidusskolā notika lekcija "Tīri fakti", tās mērķis veicināt jauniešu prasmi atrast, analizēt un pielietot ieejamo informāciju. Latvijas Radio 4 žurnāliste Anna Stroja stāstīja un rādīja īsfilmu par ziņu patiesumu. Lekcijā piedalījās arī Latvijas Radio preses sekretāre Ilze Zvaigzne un Radio Pieci.lv žurnāliste Anna Platpīre. Lekciju apmeklēja skolas 6.-12.klašu skolēni.

****

6.aprīlī Špoģu vidusskolā notika 8.-9.klašu skolēnu tikšanās ar zinātkāres centra “Zino” vadītāju, daudzu jauniešu projektu organizētāju un līdzdalībnieci, brīvprātīgo darba kustības realizētāju Viktoriju Kozlovsku. Nodarbībā “Esi aktīvs” lektore dalījās ar savu personisko brīvprātīgā darba veicēja pieredzi, kas mudināja jauniešus dalīties savās pārdomās, sapņos, kā arī motivēja aizdomāties par savu lomu atbildīgas sabiedrības veidošanā, savām iespējām darboties vietējās kopienās, nest savu artavu jauniešu dzīves pilnveidošanā. Skolēni atraktīvā veidā, sadarbojoties nelielās grupās, izstrādāja savas ieceres vai sapņa realizācijas soļus un paņēmienus. Vairāk

****

5. aprīlī uz lielo diskusiju "3D" aicināja Rīgas Ķengaraga vidusskola. Diskusijas mērķis bija veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību un aktivitāti, paužot un aizstāvot savu viedokli. Diskusijas katra no trīs jautājumu apspriešanā piedalījās divas četru dalībnieku komandas, tajās iesaistījās Rīgas Ķengaraga vidusskolas un Š.Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas skolēni no 10.-12.klasēm, kas kopīgi sagatavoja argumentus un jautājumus viedokļa PAR vai PRET aizstāvībai. Pēc diskusijas jaunieši bija priecīgi par kopīgo iesaistīšanos, komandas un cīņas sparu, jaunajiem draugiem no līdzās esošās skolas.

****

Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei,  Daugavpils 10.vidusskolas komanda izveidojusi galda spēli  “100 jautājumi par Latviju”  interesantu  jautājumu  un uzdevumu veidā.  Visi spēles jautājumi sadalīti 10 kategorijās, katrai no tām piešķirot atšķirīgu krāsu. Spēles laukumā izvietoti 100 krāsaini apļi, pa kuriem spēlētāji  pārvieto gājienu kauliņus, veicot  kartītēs norādītos uzdevumus. Martā spēle tika aprobēta 11.klasēs, pēc tam 11.klases skolēni  gāja pie mazākajiem (7.- 8.klases)   skolēniem  un klases stundu laikā aicināja atcerēties, ko viņi zina par Latviju. Jāatzīst, ka gan vidusskolēni, gan jaunākā vecumposma skolēni ar interesi iesaistījās spēlē, jutās pārsteigti, cik daudz viņi zina, un centās iegaumēt atbildes uz jautājumiem, par kuriem viņu komandai  nebija atbildes. Vairāk

****

Marta beigās  Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā noslēdzies foto un stāstu konkurss ,,Latvija man ir..’’. Šis konkurss (2017.gada februāris – marts), sagaidot Latvijas simtgadi, tika organizēts, lai jaunieši (10.-12.klašu skolēni) varētu izteikt savu viedokli par to, kas katram ir Latvija, cik tā ir nozīmīga, kādas iespējas viņi saskata Latvijā. ,,Manuprāt, Latvijas iedzīvotāji ir ļoti līdzīgi kokiem, mēs esam viens liels mežs. Rudenī baudām pēdējās siltās un gaišās dienas un pēc tam uzvelkam tumšu apģērbu. Ziemā esam ļoti drūmi un melanholiski, esam nekustīgi, klusi guļam..." (Zlata, 11.kl.) Vairāk

****

30. martā Rīgas 31.vidusskolā projekta komanda organizē aktivitāti "Tiekamies Vecmīlgrāvī", kurā 31.vidusskolas un kaimiņu skolu jaunieši tiek aicināti piedalīties Rīgas 31.vidusskolas izglītojamo padomes organizētā interaktīvā spēlē ”Vēsture mums līdzās”. Turpinājumā paredzēta vieta vairākām radošām un kustību aktivitātēm - improvizācijas nodarbībai Improvizācijas teātra aktieru vadībā un uzvedumam, ko veidojuši Rīgas 31. vidusskolas skolēni  režisora Viestura Roziņa vadībā.  Jaunieši ar lielu atdevi iesaistījās aktivitātes norisēs un pasākums viņiem sagādāja prieku.   

****

16.martā Olaines 2.vidusskolā tika īstenotas aktivitātes skolotājiem, balstoties uz projekta semināra "Mani stāsti Latvijai" materiāliem: skolotāji tika iepazīstināti ar pilsoniskās līdzdalības veidiem, medijpratības jautājumiem un aktualitātēm un kā to veicināt mācību stundu laikā. Kā atšķirt faktus no viedokļiem? Kā rodas viltus ziņas? Kā negatīvā informācija sociālajos tīklos ietekmē jauniešu psihi? Un vai tiešām sociālie tīkli ir gadsimta lielākā slimība? - šie un citi jautājumi tika izskatīti šajā seminārā skolotājiem. Info Olaines 2.vidusskolas mājas lapā

****

Olaines 2.vidusskolas 10.-11.klašu jauniešiem 9.martā bija iespēja piedalīties Teātra sporta nodarbībās, ko vadīja Uģis Točs un Ieva Niedre no Improvizācijas teātra. Savukārt pavasara brīvlaikā skolas pedagogiem projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties." komanda novadīja praktiskās nodarbības semināru, kurās dalījās seminārā "Mani stāsti Latvijai" gūtajā pieredzē. Foto Savukārt 16.martā projekta komandas dalībnieces iepazīstināja savas skolas skolotājas ar seminārā "Mani stāsti Latvijai" gūto pieredzi un aktivitātēm. vairāk par visā aktivitātēm Olaines 2.vidusskolā lasām skolas mājas lapā.

****

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas projekta  komanda Jeļenas Stupeles vadībā, iesaistot Zolitūdes ģimnāzijas pedagogus, skolēnu pašpārvaldi un vidusskolniekus, kā arī ap 30 jauniešus no Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas,  10. martā organizēja  pasākumu  “Laužam stereotipus”. Abu skolu - latviešu un krievu jaunieši pasākuma gaitā darbojās jauktās komandās  un pilnveidoja komunikācijas un sadarbības prasmes. Vairāk. Foto

****

9.martā Rīgas 31.vidusskolā notiek projekta aktivitātes ar saukli "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!", kurā fonda 1836 vadītājs Enriko Plivčs aicina vidusskolas jauniešu pievienoties un iepazīt Latviju. "Vai Jūs gribētu iet?" vaicā Enriko un izdala Ceļotāju pases tiem, kas solās pievinoties, lai veiktu 40 - 45 km pārgājienus nedēļas nogalēs vasarā. Lieliska iespēja iepazīt Latviju, būt kopā, dziedāt dziesmas un pārbaudīt savus spēkus. Dodamies?! Foto 

****

2.martā notika seminārs Daugavpils vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā, kurā tika popularizētas projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.” laikā iegūtās zināšanas un pieredze. 14 Daugavpils skolu pārstāvjus Daugavpils 9.vidusskolas direktora vietniece Agnese Jurģīte iepazīstināja ar projektā sniegtajām aktualitātēm par Latvijas simtgades pasākumiem un līdzdalības iespējām tajos, kā arī šobrīd sabiedrībā un skolā aktuāliem ar medijpratību saistītiem projektiem. Vairāk

****

28.februārī piedalāmies Diskusijā par aktuālo skolā un Latvijā Rīgas 74.vidusskolā. Šeit apspriešanai piecām 10.-12. klašu komandām 7 jautājumi. Sadzirdam pretējus viedokļus, argumentus, un strīdus pat katras komandas iekšienē, kā arī daudz enerģijas un aktivitātes vidusskolēnu vidū - katram ir ko teikt. Vienprātība izskan tikai atbildēs uz pēdējo diskusijas jautājumu - vai jāatbild par publiskajā telpā/internetā paustajiem viedokļiem - neapšaubāms "Jā". Diskusiju vadīja Latvijas Radio 4 žurnālists Konstantins Kazakovs. Foto

****

22.un 23. februārī Olaines 2.vidusskolā 8.un 9.klases skolēni projekta nedēļas ietvaros aktīvi un azartiski iesaistās pasākumā "Stāsti par Olaini, Latviju un mani". Tā laikā viņi pārliecinājās par savām zināšanām par Latviju un Olaini viktorīnā, parādīja savu radošumu un aktiermeistarību dažādu žanru stāstu sacerēšanā un prezentēšanā, kā arī dalījās ar to, ar ko lepojas Latvijā un Olainē. Skolēni bija sajūsmā par radošajām un prāta aktivitātēm, ko organizēja skolas projekta komanda. Olaines 2.vsk. mājas lapā informācija par šo pasākumu.

****

23.februārī Špoģu vidusskolā, jauniešu integrācijas un līdzdalības projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” ietvaros, notika skolēnu tikšanās ar Daugavpils Universitātes pasniedzējiem un Humanitāro un sociālo zinātņu institūta pētniekiem.Vairāk

****

Projekta nedēļa Viļakas Valsts ģimnāzijā. Laika posmā no 30.01. līdz 03.02. Viļakas Valsts ģimnāzijā norisinājās ikgadējā Projektu nedēļa. Šogad projektu nedēļā strādājām IAC projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” ietvaros. Šī gada tēma bija “Dāvana Latvijai simtgadē” un visa skola grupiņās veica dažādus projekta darbus ar realizācijas periodu līdz 2018.gada 18.novembrim. Vairāk 

___________________

Sākoties 2017. gadam esam uzsākuši aktīvu darbību projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties" ietvaros kopā ar 12 projekta dalībskolām. Pirmkārt, jau esam satikušies, iepazinušies, sapratuši, kāds darbs kopā veicams turpmākā pusgada laikā, kā arī "ieniruši" tēmās un centušies tās izzināt, pieredzēt un plānot rīcības to ietvaros - Latvijas vērtības, vietas izjūta,  pilsoniskā līdzdalība un iesaistīšanās, mediju pratība - par to trīs dienās (2017.gada 19.-21.janvāris)  seminārā "Mani stāsti Latvijai" Siguldā. Turpmāk tikai uz priekšu ar aktivitātēm skolās un kopienās, sniedzot gūto tālāk! Pirmie aktivitāšu plāni jau tapuši un tuvu realizēšanai, turpmāk informāciju par tām atspoguļosim arī mājas lapā. Foto

Iespēja un mudinājums domāt un iepazīt: sevi, savu apkaimi un Latviju pasaulē - Tāda, apkopojot semināra dalībnieku teikto, izkristalizējas galvenā atziņa pēc trīs dienu radoša darba, aktīvām sarunām un patīkamas kopābūšanas komfortablos apstākļos pirmajā jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” seminārā “Mani stāsti Latvijai”. No 19. līdz 21.janvārim 12 projekta dalībskolu komandas – skolēni, skolotāji un skolu administrācijas pārstāvji, plecu pie pleca mācījās un strādāja, turklāt gan viens, gan otrs notika visdažādākajās formās, tai skaitā caur kustībām, izmantojot mobilos telefonus, liekot lietā zināšanas par dzimto pusi un iemēģinot roku kaut kā pavisam jauna veikšanā, piemēram, scenāriju veidošanā. Vairāk

 

Špoģu vidusskolas komandas apraksts par dalību seminārā lasāms šeit.

Olaines 2.vidusskolas komandas apraksts par līdzdalību projektā šeit.

Daugavpils 12.visusskolas komandas projekta informācija šeit.

____________________

Noskaidrotas projekta „IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES” dalībskolas

2016.gada novembrī, uzsākot jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES” īstenošanu, IAC uzrunāja Latvijas skolas, aicinot pieteikties līdzdalībai projektā, lai aktīvā darbībā iepazītu paši sevi, savu skolu, kopienu un Latviju. Balstoties uz atlases kritērijiem, kas tika izstrādāti saziņā ar projekta atbalstītāju Britu padomi Latvijā, līdzdalībai projektā apstiprinātas 12 skolu komandas, starp kurām ir gan Rīgas apkaimju, gan Daugavpils un Latvijas pierobežas skolas. Vairāk

Daugavpils 9.vidusskola 

Daugavpils 10.vidusskola

Daugavpils 12.vidusskola

Olaines 2.vidusskola

Rīgas 74.vidusskola

Rīgas Zolitūdes vidusskola

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Rīgas Ebreju vidusskola

Rīgas Ķengaraga vidusskola

Rīgas 31.vidusskola

Špoģu vidusskola

Viļakas Valsts ģimnāzija

__________________

 

Skolu atlases konkursa nolikums

Pieteikšanās anketa

Piederības sajūta gan savai skolai un kopienai, gan valstij veidojas, tās iepazīstot un piedaloties mērķu izvirzīšanā un kopīgā īstenošanā. Aktīvas iesaistes un partnerības veidošanas pamatā ir efektīva saziņa,  vienota izpratne par notiekošajiem procesiem sabiedrībā vietējā un globālā kontekstā. Tāpēc Izglītības attīstības centrs (IAC) ar Britu padomes Latvijā atbalstu 2016.gada novembrī sāk īstenot projektu, kura ietvaros skolu jauniešiem un skolotājiem no 12 Latvijas skolām būs iespēja papildināt zināšanas par  Latviju, attīstīt līdzdalības un kritiskās domāšanas prasmes un apliecināt savu prasmi un attieksmi darbībā.

Projekta mērķis ir sniegt skolu jauniešiem no Latgales, Rīgas un Pierīgas, t.sk., skolēniem no skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās, apgūstot Latvijas, Eiropas un globālās vērtības un to savstarpējo saistību. Projekta gaitā skolēniem būs iespēja pilnveidot kritiskās domāšanas, debatēšanas, sadarbības un citas prasmes, kā arī medijpratības līmeni, kas kopumā sekmēs apzinātas piederības sajūtas veidošanos un vēlmi iesaistīties un ietekmēt notiekošo savā skolā, kopienā un valstī. Projekts veidots tā, lai piederības sajūta, sociālā saskaņa un sadarbība attīstās caur personisko pieredzi, ne vien izzinot, bet arī izjūtot, reflektējot un tādējādi saistot reālo situāciju un cilvēku vajadzības ar esošajām un nepieciešamajām prasmēm un resursiem.

Lai akcentētu kapacitātes celšanas pieeju un sekmētu projekta rezultātu ilgtspēju, tā norisē nozīmīga vieta ir skolu vadībai un pedagogiem, kuri, no vienas puses, radīs apstākļus skolēnu līdzdalībai projektā un tā uzdevumu veikšanai, no otras – iestrādās iegūto pieredzi sistēmiskā skolas tālākajā darbībā, aptverot arī citas klašu grupas un skolotājus.

Projekta īstenošanas gaitā plānotas kapacitātes celšanas aktivitātes, vietējās darbības skolu un kopienas ietvaros, ko īstenos projektā iesaistīto skolu komandas,  Latvijas valsts attīstības un mūsdienu vērtību izzināšana valsts simtgades kontekstā, vasaras skolas dalībskolu komandām ar līdzdalību sarunu festivālā “Lampa”, kā arī projektā gūtās pieredzes un labās prakses apkopošana un izplatīšana, kas projekta noslēgumā būs pieejama IAC mājas lapā.

 

Projektu finansiāli atbalsta Britu Padome. Projekts ilgst no 2016. gada 14.novembra līdz 2017.gada jūlijam.