Laužam stereotipus

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija kā projekta skola š.g. 10. martā organizēja  pasākumu  “Laužam stereotipus”.  Pasākumu organizēja Zolitūdes ģimnāzijas skolas komanda Jeļenas Stupeles vadībā, iesaistot Zolitūdes ģimnāzijas pedagogus un skolēnu pašpārvaldi, uzaicinot piedalīties ap 30 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas jauniešus. Pasākuma mērķis bija dot iespēju jauniešiem iepazīt vienam otru, pārvarēt valodas barjeru, kopīgi risināt visdažādākos uzdevumus, pilnveidojot komunikācijas un sadarbības prasmes, kā rezultātā pārvarēt stereotipus vienam par otru saiedēti un saticīgi.

Pasākums tika atklāts skolas aktu zālē ar jauniešu  iepazīšanās un saliedēšanas aktivitātēm, sadalot skolēnus 10 komandās, lai pēc tam komandas iesaistītu 5 komandu spēlēs jeb stacijās:

- Vizuālā stacijā,

- Skatuves mākslas stacijā,

- Mūzikas stacijā,

- Intelektuālā stacijā,

- Virtuālā stacijā.

Katru darba staciju vadīja  divi  Zolitūdes ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes jaunieši un divi skolotāji. Darba stacija ilga 25 minūtes un tajās 10  jauniešu  komandas aktīvi iesaistījās erudītās komandu spēlēs, izzinot Rīgas vēsturiskās, mākslas, arhitektūras un zinātnes vietas, viktorīnās parādot savas zināšanas un prasmes  loģikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas jautājumos. Skatuves mākslas un Vizuālajā stacijā  tika organizētas aktivitātes, kas saliedēja jaunizveidotās sadraudzības  komandas, izmantojot  projekta ievadseminārā apgūto Improvijāciju teātra  metodiku. Savukārt Mūzikas stacija ne vien attīstīja jauniešu ritma improvizāciju, bet sagatavoja katru komandu pasākuma lielajam noslēgumam, kurā visi kopā izveidoja lielisku ritma grupas priekšnesumu.

Jaunieši un pedagogi pasākumu noslēdza ar emocionāli piepildītu un  pasākumu raksturojošu kopīgu karaoke dziedājumu -  jauno "Prāta Vētras" un "Musiqq" dziesmu “Debesis iekrita Tevī”.

Abu skolu jaunieši bija ļoti gandarīti par pasākumu - atrada  draugus un izteica vēlmi turpmākai sadarbīboties un organizēt kopīgus pasākumus.

Zolitūdes ģimnāzijas projekta komandas organizētais pasākums atraisīja abu skolu jauniešus, kas ļāva vienam otru iepazīt tuvāk, atrodot jaunus domu biedrus, kopīgas intereses, mazināt dažādu tautību jauniešu stereotipus  vienam par otru, rādot ceļu un iespējas, kā kopīgi un ieinteresēti  sadarboties, saprasties un veidot abpusēji interesantas kopīgas aktivitātes.

 

Iveta Vērse,

Izglītības attīstības centrs

 

Jaunākais video