Noskaidrotas projekta „IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES” dalībskolas

 

2016.gada novembrī, uzsākot jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES” īstenošanu, IAC uzrunāja Latvijas skolas, aicinot pieteikties līdzdalībai projektā, lai aktīvā darbībā iepazītu paši sevi, savu skolu, kopienu un Latviju.

Balstoties uz atlases kritērijiem, kas tika izstrādāti saziņā ar projekta atbalstītāju Britu padomi Latvijā, līdzdalībai projektā apstiprinātas 12 skolu komandas, starp kurām ir gan Rīgas apkaimju, gan Daugavpils un Latvijas pierobežas skolas.

Pieteikuma anketā tika jautāts par skolu motivāciju piedalīties projektā, par līdzšinējo pieredzi integrācijas, pilsoniskās līdzdalības un vērtībizglītības jomā, kā arī plāniem, kā projekta ietvaros iegūto pieredzi un zināšanas varētu iestrādāt skolas ikdienā un izmantot kopienas ietvaros. Tika vaicāts arī par to, kādas ir skolotāju un skolēnu intereses un aktivitātes ārpus tiešā darba vai mācību procesa. Atbildes raksturo gan esošo interešu un spēju daudzveidību – neparastu žanru dejotājus, cīņas mākslas un programmēšanas fanus, dārzkopības, gleznošanas un jogas praktizētājus, utt., gan, zināmā mērā, arī cenšanos palikt „profesionālos” ietvaros, minimāli atklājot savas personīgās izaugsmes un interešu šķautnes. Ja atceramies, ka projekta ietvaros paredzēts Latviju un savu dzīvi tajā iepazīt ne tikai kognitīvi, bet arī emocionāli un darbībā, ceram, ka projekta gaitā atklāsies vēl daudz jaunas pieredzes.

Interesanti pieteikumu anketās lasīt arī skolu komandu motivāciju pieteikties līdzdalībai šajā projektā un pieredze. Piemēram, Rīgas 74.vidusskolas komanda raksta, ka strādā pēc principa „skola ir vieta, kur rodas doma”, kas ir lielisks starts sarunai par dzīvi mūsdienu dinamiskajā informācijas telpā, kritiskās domāšanas prasmju nepieciešamību un to, kā mēs paši komunicējam ar apkārtējo pasauli. Savukārt Špoģu vidusskolas komanda nonākusi pie secinājuma, ka projekta mērķus un uzdevumus vērts pārspriest ar skolas kolektīvu un vietējās kopienas ļaudīm, lai veicinātu sadarbību, saliedētību, pilsonisko aktivitāti un cilvēcisko iejūtību.

Janvārī notiks pirmais projekta seminārs „Mani stāsti Latvijai”, kurā dalībskolu komandas iepazīs cita citu, pieaicinātos ekspertus, IAC projekta komandu un sagatavosies tālākajiem darbiem, kas būs jāveic pašiem savā skolā un kopienā. Projekta ietvaros gūtā pieredze būs pieejama arī citiem skolēniem, pedagogiem un ikvienam interesentam visā Latvijā.

Aicinām sekot projekta jaunumiem un veidot pašiem savus Latvijas stāstus, tā uzsākot ceļu uz Latvijas valsts simtgades svinībām!

Projekta „IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES” dalībskolas:

Daugavpils 9.vidusskola 

Daugavpils 10.vidusskola

Daugavpils 12.vidusskola

Olaines 2.vidusskola

Rīgas 31.vidusskola

Rīgas 74.vidusskola

Rīgas Ebreju vidusskola 

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Rīgas Ķengaraga vidusskola

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Špoģu vidusskola

Viļakas Valsts ģimnāzija

 

Jaunākais video