Apaļais galda diskusija “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu vadība”

12. oktobrī Izglītības attīstības centrā notika projekta “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” apaļā  galda diskusija “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu vadība” pilsoniskās sabiedrības speciālistiem  un projekta pieredzes krājuma  “Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās” prezentācija.


Projekta komanda iepazīstināja ar paveikto projekta rezultātiem un kopā ar jomas speciālistiem diskutēja par aktualitātēm darbā ar jauniešiem, kā sekmēt  ilgtspējīgu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, īstenojot izglītojošas, uz sadarbību un pilsonisko līdzdalību vērstas aktivitātes par pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru dialoga jautājumiem.

Dalībnieki izvērtēja, kā projekta pieredze, darbi un aktivitātes ir  praktiski īstenojamas un attīstāmas, lai jauniešus iesaistītu sabiedriski svarīgos pasākumos, radītu iespējas uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, rīcībām.

Projekta pieredze atsedz, kā aktivitātes ir izmantojamas darbā ar dažādu vecumposmu jauniešiem, pedagogiem, sabiedriskajām organizācijām.

Diskusijas noslēgumā tika akcentēts, ka ir ļoti svarīgi sanākt kopā tiem, kas ikdienā dara līdzīgas lietas, tas izslēdz dublēšanos un ļauj iet tālāk.

Savukārt diskutējot par projekta ideju ilgtspēju, lai jaunieši būtu pilsoniski aktīvi ir:

 

  • viņus jāiedrošina un jāmotivē iesaistīties dažādās pilsoniskās aktivitātēs,
  • jāmotivē iesaistīties dažādos pasākumos, akcijās, projektos, ieinteresēt par pilsonisko aktivitāti pilsētā un valstī. Tāpat atkarīga ir ģimenes loma skolēnu aktivitātē,
  • jārunā par valsti, par savu vietu (pilsētu, novadu) no bērnudārza, ne tikai ar bērniem un jauniešiem,  bet arī ar vecākiem,
  • pašiem ir jārāda piemērs,
  • ne tikai jārosina darboties, bet ļaut pašiem domāt, darīt, kļūdīties, izdarīt secinājumus un pašiem labot savas kļūdas,
  • jāļauj darboties – uzklausot, rosinot, ticot, atbalstot, rādot piemēru. Šai procesā nedrīkst fokusēties uz rezultātu, jo ne vienmēr to izdodas sasniegt, svarīgs ir process un katram atrast jomu, kurā ir vēlme un interese, ko darīt.

Aicinām visus interesentus izmantot projekta pieredzes krājumu “Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās”!

Jaunākais video