Jauniešu aktīva iesaiste valsts nākotnes veidošanā

Šī gada aprīlī, maijā un jūnijā projekta Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” ietvaros aktīvi strādāja gan Izglītības attīstības centra projekta komanda, gan projektā iesaistītie dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem.

Projekta dalībnieki pēc programmas apguves semināriem darbojās savās skolās, jauniešu centros un vietējās kopienās, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru dialoga veicināšanas aktivitātes - praktikumus, kuros izmantoja programmā apgūto metodiku darbam ar jauniešiem. Aktivitātes notikušas sadarbībā ar vietējo NVO aktīvistiem un projekta ekspertiem.

Dalībnieki projekta gaitā īstenojuši radošus un daudzveidīgus pasākumus, kas veltīti valsts svētkiem 4. maijā, daudzviet notikusi jauniešu apmācība par pilsoniskās līdzdalības iespējām un nepieciešamību iesaistīties politiskajos un sabiedriskajos procesos, rīkotas arī pašvaldību vēlēšanu simulācijas un analizēts to process un rezultāti, vairākās kopienās notikuši praktikumi ar nosaukumu “Mana balss manā pilsētā (novadā)”, kuros izvērtēti nepieciešamie uzlabojumi vietējā vidē, diskutēts ar varas pārstāvjiem par praktiskiem risinājumiem, sadarbībā ar vietējām NVO notikuši dažādu kultūru pārstāvju sadarbības pasākumi.

Jūnijā tika turpināta programmas par pilsonisko zināšanu, līdzdalības prasmju, sociālās atbildības un pilsonisko vērtību jautājumiem tālākā apguve, kā arī Latvijas reģionos paveiktā izvērtējums. Dalībnieki ir augstu novērtējuši gan jauno programmas materiālu un metodiku par starpkultūru saskarsmi, dažādība vadību, piederības sajūtas stiprināšanu, atbildīgu un ētisku sadarbību. Projekta dalībnieki arī ar lielu ieinteresētību uzklausīja kolēģu paveikto un  pieredzi, kas notikusi katrā skolas kopienā.  Šo pieredzi dalībnieki turpinās izmantot vasaras periodā gan vasaras skolās, gan savās nevalstisko organizāciju aktivitātēs darbā ar jauniešiem, bet jo īpaši plānojot nākamā mācību gada darbus ar skolu jaunatni. 

Dalībnieku atziņas pēc jūnija  semināriem:

Programma veicina Latvijas kā valsts iepazīšanu, veido piederības un atbildības sajūtu.

Lielisks teorijas apkopojums ar reālu pamatojumu. Liels pienesums profesionālajai pilnveidei.

Interesanta, daudzveidīga un vajadzīga metodika, to bija iespējams darīt pašam!

Daudz praktisku piemēru, radošas pieejas.

Bija iespējas pastāvīgi sadarboties ar citiem kolēģiem pozitīvā atmosfērā.

Bija iespēja radoši izpausties, veiksmīgi organizēt pieredzes apmaiņu.

Lieliskas kolēģu idejas un ekspertu materiāli, ko realizēt turpmāk.

Lieliska iespēja iepazīt kolēģu pieredzi un paveiktos darbus, iegūt idejas savam turpmākajam darbam.

Brīnišķīgi, ja klausoties  un darbojoties ar aktivitātēm rodas virkne jaunu aktivitāšu.

 

 

 

Šis  raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksts saturu atbild Izglītības attīstības centrs.

Jaunākais video