Pieredzes krājums Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās

Oktobrī noslēdzas projekta “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” aktivitātes ar pieredzes krājuma  “Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās” prezentēšanu un publicēšanu. To sagatavojuši Izglītības attīstības centra eksperti, sadarbojoties ar projektā iesaistītajiem jaunatnes darba organizatoriem no visas Latvijas. Pieredzes krājums

Jaunākais video