Pirmie programmas apguves semināri

Pēc aktīva darba ar projekta Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” dalībnieku  apzināšanu, projekta komanda 2017. gada 5. un 7. aprīlī tikās ar dalībniekiem pirmajos programmasJauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātijas, cilvēktiesību un sociālās atbildības stiprināšanai” apguves semināros

Dalībnieku apzināšanas laiks  parādīja daudz lielāku pedagogu un jaunatnes darba organizatoru  ieinteresētību, nekā IAC varēja iesaistīt šajā projektā, lai  aktualizētu pilsoniskās izglītības jautājumus darbā ar jauniešiem. Tādējādi šobrīd projektā iesaistīti tikai nedaudz vairāk kā 40 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem, kas ir  maksimāli iespējamais skaits atbilstoši projekta struktūrai un iespējām.  Projekta dalībnieki ir  no Liepājas, Brocēniem, Rubas Ventspils, Tukuma, Jelgavas, Jaunogres, Olaines, Sējas, Pļaviņām, Valmieras, Vecpiebalgas, Madonas, Jēkabpils, Līvāniem, Daugavpils, Kārsavas un Baltinavas izglītības iestādēm, jauniešu centriem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Dalībnieki ikdienā darbojas ar dažāda vecuma jauniešiem.

Pirmajos semināros projekta ekspertes Ingūna Irbīte un Daina Zelmenes strādāja ar programmas pirmo moduli - pilsoniskā līdzdalība un jauniešu aktīva iesaiste valsts nākotnes veidošanā. Programmas apguve bija veidota un balstīta zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanā, lai atsegtu, kā mērķtiecīgi darboties un īstenotu jauniešu pilsoniskās līdzdalības iespējas skolās un vietējā kopienās no kurienes nāk projekta dalībnieki.

 Īpaši atzinīgi dalībnieki novērtēja programmas materiālu atbilstību aktuālām sabiedriskajām un politiskajām norisēm – pašvaldību vēlēšanām, dažādām līdzdalības akcijām elektroniskajās līdzdalības platformās (manabalss.lv u.c.), sociāliem projektiem vietējās kopienās, vietas apziņu un lokālpatriotismu stiprinošām iniciatīvām u.c.

Atgriežoties mājās savās darba vietās un  vietējās kopienās,  projekta dalībnieku uzsāk īstenot pilsoniskās līdzdalības praktikumus, kuros izmantos programmā apgūto metodiku un materiālus darbā  ar jauniešiem.

Dalībnieku atziņas pēc pirmajiem semināriem:

Ļoti aktuāli šis dienas jaunatnei. Ļoti daudz praktisku ideju, lai varētu pilnveidot un ieviest skolas dzīvē.

Daudz informācijas, ko pārdomāt vēl palasīt un dalīties ar kolēģiem.

Paldies par materiāliem profesionālais darbībai. Ļoti patika, ka bija praktiska darbošanās. Varēja just, ka uz kompetencēm balstīts mācību saturs.

Metodiskie darba materiāli lieliski

Saturs lika padomāt par lietām, kurām ikdienā nepaliek laika - PAR kādu Latviju tu esi? Par pozitīvām pārmaiņām sabiedrībā.

Aktuāli un saistoši. Liels paldies par vērtīgām metodēm un informāciju. Ļoti aktuāli, tieši pārējā uz kompetenču izglītību.

Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksts saturu atbild Izglītības attīstības centrs.

 

Jaunākais video