Apkopojot paveikto un lolojot jaunas idejas

2014. gada 10. decembrī projekta dalībnieki tikās Rīgā, Izglītības attīstības centrā, lai atskatītos uz notikušo, dalītos pieredzē un kopīgi izvērtētu izdarīto.

Jaunieši atzina, ka projektu īstenošanas gaitā daudz uzzinājuši par vēsturi, taču arī par šodienu un paši par sevi, atklājot gan to, cik aizraujoši ir kaut ko mācīt citiem, gan cik vērtīgs var būt muzeja apmeklējums un īstajā brīdī ar īsto noskaņu izlasīta grāmata.

 

 

Tikšanās laikā jaunieši ne tikai izvērtēja jau paveikto, bet arī sapņoja par projektiem, kurus labprāt īstenotu nākotnē. Vispirms izanalizējuši problēmas, kas traucē mūsdienu sabiedrībā, un vienojušies par vērtībām, kuras valdītu sabiedrībā, kurā gribētu dzīvot, jaunieši kā īstenošanas vērtas izvirzīja šādas idejas:

 • pieredzes apmaiņas vakari
 • pozitīvie stāsti un to vizualizācijas
 • grāmata ar projekta pieredzes apkopojumu „No pagātnes uz nākotni”
 • novadnieku saliedēšanas pasākumi neikdienišķās situācijās
 • jau izveidoto prezentāciju popularizēšana sociālajos tīklos
 •  YouTube kanāls „Vienlīdzība TV”
 • cilvēki ar lielu pieredzi dāvā iespēju iepazīt pasauli citādāk
 • vēsturiski nozīmīgu vietu sakopšana
 • labo darbu akcija „Darām kopā!”
 • gleznu izstāde „Mūsdienu problēmas jauniešu acīm”
 •  mainīt attieksmi pret cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem
 • ikmēneša vienas dienas akcija, kurā cilvēkus uzklausa un samīļo
 • izpratni veicinoši interaktīvi pasākumi dažādām vecuma grupām:

-  lomu spēles

-  teātris

-  zīmēšana

-  mūzika

-  sports

  Projekta rīkotāji ar prieku konstatēja, ka jaunieši ne tikai ir daudz paveikuši savās kopienās, bet ir gatavi darbu turpināt pārnovadu sadarbībā.

Publicēja: (23/02/2015)

Jaunākais video