Brocēnu vidusskolas skolēni izveido paši savu filmu

Brocēnu vidusskolas komanda nolēma izpētīt holokausta un Otrā pasaules kara upuru piemiņas un apbedījuma vietas Brocēnu novadā un tuvākajā apkārtnē. Skolēni izzināja ebreju vēsturi Saldū un apkārtnē, apbraukāja un safotografēja Otrā pasaules kara karavīru piemiņas vietas Brocēnu novadā, tikās ar muzeja „Ebreji Latvijā” direktoru Iļju Ļenski, kopā ar Saldus J. Rozentāla mākslas un vēstures muzeja vēstures speciālisti Ilzi Harunu apmeklēja holokausta piemiņas vietas Saldū un Brocēnu novadā.

Izpētes laikā skolēni ieguva daudz vēsturiski, emocionāli un morāli nozīmīgas informācijas un nolēma, ka ar to ir jādalās – gan pasākumos novada skolās, gan globālajā tīmeklī. Piemēram, skolēni izveidoja Brocēnu novada Otrā pasaules kara karavīru piemiņas vietu karti un katrai novada skolai uzdāvināja 10 eksemplārus. Kartē apkopotā informācija bija pārsteigums ne tikai novada skolu skolēniem, bet arī daudziem skolotājiem.

 

 

 

Vēl iespaidīgāka ir skolēnu pašu veidotā filma par holokausta norisi Saldus apkārtnē Dvēseļu sauciens. Filma tika uzdāvināta visām mācību iestādēm Saldus un Brocēnu novados, bet plašākai publikai tā pieejama internetā.

 


Lūk, ko par filmu saka Brocēnu novada skolu 9. klašu skolēni:

 1. Filma man patika. Ideja ļoti aktuāla mūsdienās, it īpaši, ka skolās notiek kaut kas līdzīgs – apceļ un nepieņem draugu vidū. Pat nezināju, ka Saldū kādreiz bija tik daudz ebreju.
 2. Filma bija ļoti iespaidīga un ļoti aizķēra. Cik tomēr man tas šķiet netaisnīgi, ka cilvēkus šķiro kā mantas, ka nevainīgus cilvēkus vienkārši nogalina.
 3. Ļoti forša filma. Uzzināju daudz ko jaunu par mūsu novadu un to, kas apkārt. Pārņēma dīvaina sajūta par to, ka šāva cilvēkus, it īpaši sievietes un bērnus.
 4. Man filma lika saprast, kādi aizspriedumi cilvēkiem ir pret citām tautām un kultūrām. Manuprāt, mums vairāk vajag pieņemt citu cilvēku tradīcijas.
 5. Filma bija ļoti emocionāla un smaga. Bija noderīgi uzzināt, kā dzīvoja cilvēki mūsu novadā tajā laikā.
 6. Man ļoti patika filma, jo tas ir saistīts ar mūsu apkārtni un tas padara filmu vēl interesantāku.

Projekta noslēgumā projekta dalībnieki kopā ar biedrību kusT 2014. gada 5. novembrī sarīkoja pasākumu par toleranci novada skolu 9. klašu skolēniem. Pasākuma dalībnieki uzzināja par projekta laikā piedzīvoto, noskatījās filmu un piedalījās trijās aktīvās nodarbībās. Lūk, ko par pasākumu teica dalībnieki

 1. Labi, ka piedalījās skolēni no citām skolām.
 2. Pasākums bija ļoti interesants. Varēja uzzināt, kādi ir citu skolēnu viedokļi.
 3. Nodarbības man patika. Tikai sākumā es īsti nesapratu, kāds tam sakars ar vēsturi. Kad nodarbības bija beigušās, es visu sapratu.
 4. Nodarbības tiešām palīdzēja visu labāk saprast. Man šķiet, ka no šāda veida nodarbībām var vairāk uzzināt nekā sēžot klasē.
 5. Pirmo reizi piedalījos šāda veida nodarbībās un man patika. Patika arī tas, ka beidzot arī 9. klasēm bija šādas nodarbības.
 6. Nodarbības bija interesantas. Patika, ka drīkstēja izpaust savas domas, ka runājām par konkrētām dzīves situācijām.

Brocēnu vidusskolas komanda ir ļoti apmierināta ar iespēju piedalīties projektā Rumbulas atbalsis: „Patiess prieks par to, ka mums tika dota iespēja piedalīties šajā projektā. Piedalīšanās tajā ļāva mums iepazīt jaunus cilvēkus, izzināt dažādas vēstures liecības un izpētīt savu novadu. Filmēšanās laikā sapratām to, cik patiesībā maz zinām par to, kas šajā laikā notika mūsu valstī. Nenoliedzami, filmēšanās bija emocionāli grūts process, jo uzskatu, ka katrs no mums apdomāja to, kā jutās cilvēki, kurus attēlojām, dodoties pēdējā gaitā. Taču grūtākais posms bija sava projekta izstrāde, kuru veicām sava novada ietvaros. Mēs izvēlējāmies veidot karti un dokumentālo īsfilmu, jo, pēc mūsu domām, šādā veidā vissaprotamāk var visu apkopot un parādīt cilvēkiem. Lielākās grūtības sagādāja informācijas apkopošana, jo dažādos materiālos informācija bija atšķirīga, liecinieku atrašana un visa salikšana kopā. Nesapratām, kāpēc cilvēki, kuriem bija informācija, mums neatklāja ebreju šaušanas vietu pie Baltezera, tāpēc dažas vietas noteicām tikai aptuveni. Tomēr to visu aizmirsām, kad no cilvēkiem dzirdējām atzinīgus vārdus par mūsu paveikto darbu un vēlmes iegūt mūsu materiālus novada skolās. Protams, darbs vēl turpināsies. Mūsu plānos ir pavairot kartes un doties uz sarunu ar pašvaldības pārstāvjiem par piemiņas vietu sakopšanu mūsu novadā.”

Labā ziņa ir tā, ka Brocēnu pašvaldība nolēmusi atbalstīt jauniešu iniciatīvu un ķerties pie piemiņas vietu sakārtošanas. Savukārt novada vēstures un sociālo zinību skolotāji izteikuši interesi izmantot skolēnu izveidoto karti mācību procesā. Vienlaikus tā ir arī iedvesma mūsdienīgam, izziņas procesu veicinošam mācību darbam skolotājiem un skolēniem citviet Latvijā.

Jaunākais video