Skaidrojot citiem, izprotam paši: jaunieši jauniešiem Valmieras 5. vidusskolā

Valmieras 5. vidusskolas jaunieši uzskata, ka ir svarīgi veicināt izpratni par toleranci un iekļaujošas sabiedrības nepieciešamību mūsdienās, atsaucoties uz vēsturiskiem notikumiem. Tādēļ viņi nolēma projekta aktivitātēs iesaistīt citus savas skolas jauniešus, attīstot viņos interesi par vēsturiskiem notikumiem, rosinot viņus aktīvi darboties, izkopt līderības un sadarbības prasmes. Par projekta mērķa grupu kļuva 10. klases – t. i. skolēni, kas nule uzsākuši mācības kopā, un kuriem ir īpaši nozīmīgi veidot iekļaujošas un personīgas attiecības savā starpā.

Projekta darba grupa 10. klasēm piedāvāja piedalīties aktīvās nodarbībās Iecietības kultūra Latvijas vidē (6. novembrī), kā arī piedāvāja iepazīt holokausta vēsturi (18. un 19. septembrī). Skolēniem bija iespēja profesionālu godu pavadībā apmeklēt Rīgas geto teritoriju un Ž. Lipkes memoriālu (23. septembrī).

Savukārt paši Valmieras 5. vidusskolas skolēni apzināja un izpētīja 2. pasaules kara upuru piemiņas vietas savā tuvākajā apkārtnē un noorganizēja mācību ekskursiju 10. klasēm (5. novembrī). Gatavojot šo ekskursiju darba grupas jaunieši apmeklēja Valmieras muzeju, lai uzzinātu par vēsturiskajām vietām vairāk informācijas un lai ekskursija būtu pēc iespējas informatīvāka. Apmeklēto objektu vidū bija gan populāras tūrisma vietas kā Sīmaņa baznīca, Valmieras pilsdrupas un Elku saliņa, gan piemiņas vietas, piemēram, pārapbedītajiem ebrejiem veltītais memoriāls Zelta ābele. Valmieras brāļu kapos un 1948. gadā uzstādītais piemineklis fašisma upuriem Ķelderlejā, kur vācu okupācijas laikā tika nogalināti vairāki tūkstoši civiliedzīvotāju, tai skaitā ebreji. Pēc ekskursijas dalībnieki veiksmīgi izpildīja kontroldarbu.

 

 

 

 

Lūk, dažas 10. klašu audzēkņu atziņas pēc dalības piedāvātajās aktivitātēs:

  • Sapratu, ka visi cilvēki jāuztver kā līdzīgi, nešķirojot.
  • Projekts piedāvāja ļoti interesantas stundas.
  • Mums visiem vairāk vajag sadarboties.
  • Cik labi, ka ir cilvēki, kas interesējas par šīm lietām, lai saglabātu vēsturi!
  • Cilvēkiem bija briesmīgi dzīves apstākļi. Mums ir jādara viss, lai tas neatkārtotos.
  • Šādi projekti jāveido biežāk.

Projekta darba grupa gatavoja arī vēstures stundām noderīgus materiālus. Tika izveidotas trīs planšetes ar dažāda veida materiāliem – kartēm, attēliem, faktiem, atmiņu stāstiem un pat dzejoļu fragmentiem.

7. novembrī Valmieras 5. vidusskolā notika projekta noslēguma pasākums „Mēs visi – kopā”. Tajā 11.klases projekta grupa izstāstīja un parādīja projektā paveikto: vēstures kabinetam izveidotos izziņas stendus, izglītojošās nodarbības 10. klašu skolēniem un ekskursiju pa 2. pasaules kara piemiņas vietām Valmierā. Savās atziņās par jauniešu paveikto dalījās 10. klašu pārstāvji un vēstures skolotājs G. Dzirkalis.  Pasākuma rīkotāji aicināja piedalīties „Iecietības skolā” – aktivitātē iecietības kultūras veicināšanai un piedāvāja iespēju noskatīties filmu.

Plašāks atskats uz projekta Rumbulas atbalss norisi Valmieras 5. vidusskolā atrodams skolas mājaslapā.

Publicēja: (23/02/2015)

Jaunākais video