Smiltenes ģimnāzijas skolēni mācās un diskutē

Smiltenes ģimnāzijas jauniešu grupa, kas piedalījās dokumentālās filmas uzņemšanā, vispirms nolēma par savu pieredzi informēt vienaudžus, publicējot rakstu skolas mājaslapā. Pārējie novada iedzīvotāji par projekta sākšanos uzzināja „Smiltenes Novada Vēstīs”.

Lai dziļāk izprastu holokausta laika notikumus, visi Smiltenes ģimnāzijas 12. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Ž. Lipkes muzeju. Muzeja apmeklējums paplašināja skolēnu zināšanas un palīdzēja izprast cilvēku izvēļu sarežģītību. Interesantais un aizraujošais gides stāstījums rosināja iztēli un ļāva iejusties to dienu gaisotnē un noskaņā. Lūk, dažas atziņas no mācību ekskursijas izvērtējumiem:

Latvija ir bagāta. Latvijas bagātība ir cilvēki – gan tie, kuriem visaugstākā vērtība ir pavisam vienkāršs cilvēcīgums, gan tie, kuri stāstus par varonību prot saglabāt un  izstāstīt mums. Latvija ir skaista ar ļoti dažādām vietām un to īpašo gaisotni.”

Par mācību ekskursiju var lasīt arī Smiltenes ģimnāzijas mājaslapā.

Projekta noslēgumā 12. klašu skolēni piedalījās mācību nodarbībā – diskusijā par cilvēku izvēli draudu situācijās. Diskusijā tika turpinātas saruna par rīcību sarežģītās situācijās – gan raugoties pagātnē, gan arī ikdienā šobrīd. Skolēni iepazinās ar cilvēku dzīvesstāstiem Otrā pasaules kara laikā un to, kā cilvēki saglabāja cilvēcību un kļuva par varoņiem. Diskusijas ievadā aplūkotie piemēri nāk gan no Latvijas, gan citām pasaules vietām: Roberts un Anna Sedoli, Artūrs Krūmiņš, Čiune un Jukiko Sugiharas, Rauls Vallenbergs.

Diskusijas laikā jaunieši kopā meklēja atbildes uz jautājumu, kas nosaka to, ka cilvēks var pārkāpt savam pašlabumam, bailēm un vienaldzībai. Daži no secinājumiem diskusijas gaitā:

Lai saglabātu cilvēcību mums katram sevī un apkārt jāvairo labais. Jādomā pašam ar savu galvu un nedrīkst būt lētticīgs. Nevajag „mest baļķi citu acīs”. Jācenšas iejusties arī citu ādā, lai saprastu notiekošo. Jāizglītojas par garīgām vērtībām. Jāatceras, ka vispirms tu esi CILVĒKS.”

Informācija par diskusiju publicēta Smiltenes ģimnāzijas mājaslapā.

 

 

Smiltenes ģimnāzijas skolēnu secinājumi pēc projekta

  • Holokausta izglītību veicina cilvēku dzīvesstāstu analīze, muzeju un piemiņas vietu apmeklēšana.
  • Vēsture saprotamāka kļūst aktīvi līdzdarbojoties.
  • Toleranci un cieņu pret daudzveidību sekmē dažādu situāciju vērtēšana un pozitīvu dzīvesstāstu iepazīšana.

Publicēja: (19/02/2015)

Jaunākais video