Valmieras skolēni iepazīst vēsturi, tagadni un sevi

Tās bija 2014.gada februāra beigas, kad skolotāja Daila Ranše mūs, deviņus Valmieras 5. vidusskolas skolniekus sasauca uz nelielu sapulcīti, lai piedāvātu mums iesaistīties projektā “Rumbulas atbalss”. Projekta tēma – holokausts. Šī tēma jau sākotnēji šķita nopietna un „smaga”, bet mēs piekritām iesaistīties.

Projekts sākās 8. martā, kad mēs un vēl četru Latvijas skolu skolēni satikāmies Rīgā, lai piedalītos dokumentālās filmas filmēšanā par holokaustu. Filma ir par 2. pasaules kara notikumiem Rīgā. Filmēšana bija ļoti interesanta, bet tajā pašā laikā ļoti nogurdinoša. Mēs pat nezinājām, ka lai uzfilmētu sekundes garu klipiņu ir nepieciešama apmēram pus stundas gara sagatavošanās. Rīgā mēs pavadījām trīs dienas. Bez filmēšanās mēs bijām gan muzejos, gan zinoša gida pavadībā izstaigājām Rīgas geto rajonu, gan arī paši centāmies uzzināt kaut ko jaunu par 2. pasaules kara notikumiem. Šo dienu laikā mēs ieguvām pieredzi filmēšanā, zināšanas par holokaustu, jaunus draugus, un arī nedaudz savādāku domāšanas veidu. Mēs sapratām to, ka visi cilvēki taču ir vienādi un visiem ir vienādas tiesības dzīvot, vienalga kāda katram tautība vai matu krāsa.

Projekta turpinājumā no katras skolas divi skolēni tika uzaicināti uz Rīgu, kur notika seminārs par tēmu tolerance. Šī diena Rīgā tika pavadīta ļoti radošā un jaukā gaisotnē. Mēs runājām par cilvēku līdztiesību, par to, ko mēs ieguvām no filmēšanas dienām, un katra skola izstrādāja plānu, ko darīt tālāk, lai mūsu iegūto informāciju nodotu tālāk savā skolā, pilsētā un novadā.

No sākuma mēs nemaz negaidījām, ka šī tēma mūs tik ļoti, ļoti ieinteresēs, bet ar laiku sapratām, ka tā mums ir kļuvusi ļoti tuva, tādēļ uzsākām darbu, lai par šo tēmu izglītotu arī citus mūsu skolas jauniešus. Mēs paši sadalījāmies trīs komandās; katrai komandai bija savs uzdevums. Viena komanda, izmantojot dažādus materiālus un savas zināšanas, vadīja vēstures stundu mūsu skolas abām desmitām klasēm. Otra komanda desmitās klases veda ekskursijā pa Valmieras vēsturiski nozīmīgajām vietām, kas saistītas ar 2. pasaules karu. Gatavojot šo ekskursiju, mūsu grupas jaunieši pat paviesojās Valmieras muzejā, lai iegūtu par šīm vēsturiskajām vietām vairāk informācijas un lai informācija, ko varētu nodot desmitām klasēm būtu daudz plašāka. Trešā grupa gatavoja vēstures stundām noderīgus materiālus. Tika izveidotas trīs planšetes ar dažāda veida materiāliem – kartēm, fotogrāfijām, faktiem, atmiņu stāstiem un pat dzejoļu fragmentiem. Protams, mēs visi kopā veidojām arī desmito klašu saliedēšanās pasākumu, kurā tika spēlētas dažādas saliedēšanās spēles. Šo dienu laikā mēs secinājām, ka, ja mums pašiem kaut kas ļoti interesē, tad mēs arī varam ieinteresēt citus, jo desmitās klases mūsos klausījās ar lielu aizrautību un interesi, tik lielu atsaucību no viņu puses mēs pat nebijām gaidījuši.

Projekta saturiskā izvērtējuma pasākums notika decembra nogalē Rīgā, Izglītības attīstības centrā, kur no katras skolas četri pārstāvji tika uzaicināti prezentēt mūsu paveiktos darbus un arī izdomāt aktivitātes, kuras mēs varētu veikt, lai sabiedrībā valdītu tolerance. Ļoti radošā un draudzīgā atmosfērā katrs no mums nonāca pie secinājumiem, ko šis projekts ir devis tieši priekš mums. Mūsu grupa secināja, ka pateicoties šim projektam, mēs spējam visos cilvēkos saskatīt vērtību un ka, ja mēs kādreiz redzam to, ka kāds tiek apsmiets tikai dēļ viņa izskata jeb tautības, tad mums noteikti šis cilvēks ir jāaizstāv un viņam jāpalīdz. Protams, arī ļoti liels ieguvums no šī projekta ir mūsu draugi no citām skolām un arī sadarbības iespēja ar tām. Mēs vēlamies pateikt ļoti lielu paldies par iespēju iesaistīties šajā projektā, tas tiešām ir izmainījis mūsu domas par dzīvi un par to, kā ir jāizturas pret tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt.

Kopā ar projekta grupu informāciju apkopoja

Anete Grīviņa, 11.b klase

Publicēja: (12/01/2015)

Jaunākais video