Iepriekš īstenotie projekti

 • Dažādība izglītības un kopienas resurss

  Izglītības attīstības centrs (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru (NAFO) 2015.gada 1.martā uzsāk īstenot EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonda” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” projektu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr. 2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059).
  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija''. Lasīt visu >>

 • Jauniebraucēju integrācija

  Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2016.gada 1.marta līdz 30. oktobrim īsteno projektu „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” (Nr.DIKS-16-405-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Lasīt visu >>

 • Skolas kā satelīti attīstības izglītībā

  Projekta mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības informētību par globālo jeb attīstības izglītību un sekmēt globālās jeb attīstības izglītības integrēšanu formālajā un neformālajā izglītībā Latvijā. Projektu no 2009.gada novembra līdz 2011.gada novembrim īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar GLEN Latvija un LEEDS EDC (Lielbritānija). Lasīt visu >>

 • Globālā izglītība- 3i

  Latvijas valsts budžeta finansētās programmas «Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanai» ietvaros IAC īsteno projektu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai” (2014.LV/PR/01/07) Lasīt visu >>

 • Dzīvot Latvijā - 4

  Ar 2014. gada decembri Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsācis projekta „Dzīvot Latvijā - 4” (Nr. IF/2013/1.a/6) īstenošanu, tā turpinot jau iepriekš sekmīgi īstenoto projektu ciklu Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda projektu programmu ietvaros.

  Lasīt visu >>

 • NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā

 • Kritiskās domāšanas pieejas paplašināšanas iespējas Latvijā

  Sadarbībā ar Ukrainas, Azerbaidžānas un Krievijas partneriem, IAC 2011.gada nogalē uzsāk projektu par kritiskās domāšanas pieejas popularizēšanu: pieredzes apmaiņu un izplatīšanu šajā jomā. Kopš 2012.gada augusta līdz 2013.gada janvārim tiek īstenota projekta II.daļa - projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana, kas ietver tālāizglītības programmu par kritiskās domāšanas pieeju izmantošanu vidusskoā īstenošanu Latvijas reģionos. Projektu finansē Foundations of Open Society Institute. Lasīt visu >>

 • Saskarsme, daudzveidība un tolerance

  No 2012.gada 1.maija līdz 15.novembrim Izglītības attīstības centrs īsteno projektu, kurā plānots izveidot programmu un novadīt to 50 Rīgas pilsētas izglītotājiem, iekļaujot supervīziju metodiku par saskarsmes un tolerances jautājumiem mūsdienu sabiedrības daudzveidības aspektā. Galvaspilsētas izglītotāji varēs pieteikties uz 24 stundu kursu nodarbībām 2012.gada augustā. Lasīt visu >>

 • Globālā dimensija formālajā izglītībā

 • Dzīvot Latvijā - 3

  Kopš 2012.gada decembra Izglītības attīstības centrs īsteno projektu "Dzīvot Latvijā 3". Šis ir jau ceturtais IAC projekts Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda projektu programmu ietvaros, tajā IAC trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, piedāvā integrācijas programmu par valsti, iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi. Projekta laikā tiks īstenota mācību un praktiskās aktivitātes, interešu klubi - ekskursijas, latviešu valodas atbalsta grupas utml. pasākumi - par tiem turpmāk lasiet šajā sadaļā. Lasīt visu >>

1 2 3 4 5

Jaunākais video