Informācija plašsaziņas līdzekļiem 20.04.2016. Projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” noslēguma konference

Šī gada 21. aprīlī Rīgā viesnīcā “Avalon hotel” 13.janvāra ielā 19 notiks projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” noslēguma un ilgtspējas plānošanas konference. Projekta komanda informēs par projekta rezultātiem un prezentēs pieredzes izdevumu “Dažādība kā resurss”. Eiropas Ārējā darbības dienesta eksperts Ivars Indāns stāstīs par Eiropas Savienības migrācijas politikas izaicinājumiem Latvijas kontekstā. Projekta partneri iepazīstinās ar daudzkultūru un bilingvālās izglītības pieredzi Norvēģijā.

Izglītības attīstības centrs (IAC) projektu īsteno sadarbībā ar partneriem - Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) http://www.iniciativa.lv/ un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru The National Centre for Multicultural Education (NAFO) http://nafo.hioa.no/om-nafo/about-nafo/

Projekta mērķis ir sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu Latvijā, balstoties uz starpkultūru dialogu, daudzveidīgu sabiedrības grupu integrāciju, izglītojošām aktivitātēm un aktīvu piedalīšanos sabiedrības dzīvē. Projekts tiek īstenots no 2015. gada marta līdz 2016. gada aprīlim. Projektā piedalās 15 Latvijas skolu un kopienu komandas.

Projekta ietvaros Latvijas eksperti sadarbībā ar NAFO speciālistiem ir izstrādājuši starpkultūru izglītības programmu, kurā aplūkotas tēmas – dažādība sabiedrībā, identitāte un piederība, migrācijas procesi, atbalsta sistēma skolā darbam ar daudzkultūru skolēniem, skolas un kopienas sadarbība u.c. Projekta skolu komandas apguva programmu un aprobēja tās materiālus savās izglītības iestādēs. Pēc projekta beigām programmas apguve pieejama izglītības darbiniekiem un citiem interesentiem. Projekta pieredzes izdevums publicēts IAC mājas lapā.

Projekts „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr.2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059) tiek īstenots EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonda” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektā kopējais finansējums ir 111 110,09 EUR.

 

Par „Izglītības attīstības centru”

Izglītības attīstības centrs (IAC) ir biedru organizācija, kuras mērķis ir sniegt ieguldījumu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot cilvēku un organizāciju sadarbību, profesionālo kapacitāti un pilsonisko līdzdalību mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Informācijas resursi internetā

-          Izglītības attīstības centrs: http://www.iac.edu.lv 

-          Projekts „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”: http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/dazadiba-kopienas-resurss/

 

Tālākai saziņai

Iveta Vērse, projekta vadītāja, IAC direktore

tālr.: 67503730, epasts: iveta.verse@latnet.lv

 

Publicēja: (19/04/2016)

Jaunākais video