Integrācijas metodisko materiālu komplekts “Dažādība kā resurss”

IAC projektā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” izveidots integrācijas metodisko materiālu komplekts “Dažādība kā resurss”. Izdevums adresēts izglītības darbiniekiem un citiem sabiedrības integrācijas un starpkultūru izglītības jomas interesentiem. Krājumā lasiet par projektā izstrādāto mācību programmu, iepazīstiet skolu pieredzi programmas aprobācijā un viedokļus par izaicinājumiem dažādības vadībā un nepieciešamo atbalstu darbā ar jauniebraucējiem. Praktiķiem noderēs mācību aktivitāšu piemēri par identitāti un dažādību, valodām un reliģijām, migrācijas un starpkultūru saskarsmes jautājumiem, kā arī individuālo atbalsta pasākumu plāni, idejas audzināšanas darbam un tematiskiem semināriem pieaugušo auditorijai. Skolu administrācijai palīdzēs materiāli par vienotas skolas atbalsta sistēmas izveidi darbam ar daudzkultūru skolēniem un viņu ģimenēm. Izdevums sniedz ieskatu dažādības potenciāla izmantošanā kopienās un iepazīstina ar projekta Norvēģijas partneru pieredzi. Izdevumu lasiet šeit.

Publicēja: (21/04/2016)

Jaunākais video