Nenokavē pieteikšanos- skolu konkurss līdzdalībai projektā „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”

Projektu finansē EEZ programma „NVO fonds”. Projekta norises laiks ir no 2015.gada marta līdz 2016.gada aprīlim. Projekta mērķis ir sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu Latvijā, balstoties uz starpkultūru dialogu, daudzveidīgu sabiedrības grupu integrāciju, izglītojošām aktivitātēm un aktīvu piedalīšanos sabiedrības dzīvē.

 Kādas skolas aicinātas piedalīties?

Aicinātas pieteikties Latvijas vispārējās izglītības iestādes, kurām ir aktuāli starpkultūru dialoga un sabiedrības integrācijas jautājumi. Piemēram, skolas, kuras strādā ar iebraucēju un reemigrantu bērniem un viņu vecākiem, izglītības iestādes, kurās ir dažādu valodu un kultūru vide.

Līdzdalībai projektā tiks apstiprinātas 15 skolu komandas piecu cilvēku sastāvā (administrācijas pārstāvis, trīs pedagogi, vietējās sabiedrības pārstāvis).

 Kāpēc piedalīties?

-       lai iegūtu zināšanas par starpkultūru, integrācijas un pilsoniskās līdzdalības jautājumiem

-       lai iepazītos ar aktīvu mācību metodiku darbam daudzkultūru vidē

-       lai dalītos savā pieredzē un uzklausītu jomas ekspertus no Latvijas un Norvēģijas

-       lai sniegtu iegūtās zināšanas kolēģiem un citiem interesentiem vietējā kopienā

 Kā pieteikties?

-       aizpildiet skolas komandas pieteikuma veidlapu, kas atrodama šeit

-       līdz 2015.gada 21.aprīlim nosūtiet to uz Izglītības attīstības centru Rīgā Dzirnavu ielā 34a – 8, LV 1010 vai uz elektronisko pastu iac@latnet.lv

 Kādi ir atlases kritēriji?

-       pilnībā aizpildīta un līdz 21.aprīlim nosūtīta pieteikuma veidlapa

-       pieteikumā pamatota skolas motivācija piedalīties projektā un gatavība izplatīt projektā iegūtās zināšanas

-       skolas komandas sastāvā ir pedagogi, kas strādā ar dažādiem skolēnu vecumposmiem un māca dažādus mācību priekšmetus

-       nodrošināta visu Latvijas reģionu un dažādu izglītības iestāžu pārstāvniecība

Kā tiks paziņoti rezultāti?

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2015.gada 7.maijam pretendentiem uz elektronisko pastu.

Līdzdalībai apstiprināto skolu saraksts tiks publicēts IAC mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

Papildus informācija par projektu un pieteikšanos, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.

 

 

Publicēja: (01/04/2015)

Jaunākais video