Projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” izvērtējuma un ilgtspējas plānošanas seminārs

IMG3942

Noslēgumam tuvojas IAC un Latvijas kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) projekts “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Tādēļ 30.martā projekta skolu un kopienu pārstāvji pulcējās uz aprobācijas procesa izvērtējuma un ilgtspējas plānošanas semināru. Viens no projekta darba virzieniem bija starpkultūru izglītības programmas aprobēšana skolās un kopienās. Programma tika pielietota darbā ar dažādu vecumu bērniem un jauniešiem, skolās ar dažādu mācību valodu, skolās ar dažādu pieredzi daudzkultūru sabiedrībā. Projekta pedagogi aktīvi iesaistījās arī savu kolēģu izglītošanā – tālākizglītības semināros, metodisko apvienību tikšanās reizēs, tematiskās pēcpusdienās. Programmas materiālus iepazina arī skolēnu vecāki un plašāka vietējā sabiedrība. Semināra foto skatiet šeit.

30.martā skolu un kopienu pārstāvji tikās Izglītības attīstības centrā, lai dalītos savā bagātajā programmas aprobācijas pieredzē. Lūk, dažas atziņas:

-          Tagad “redzu” to, ko agrāk pat nepamanīju. Izdevās atvērt savu prātu, izvairīties, atbrīvoties no stereotipiem.

-          Izdevās izveidot lielisku komandu skolā, kas strādā ar šiem sarežģītajiem jautājumiem.

-          Dažādas darba metodes un pieejas runājot un informējot gan skolēnu, gan pieaugušo auditoriju.

-          Bija prieks projekta idejas “nest” priekšmetu skolotāju MA.

-          Jutu, ka ar projekta materiāliem palīdzu skolēniem veidot domu, pozīciju, lieku aizdomāties.

-          Iesaistīju kopienas vecākus, skolotājus. Pārsteidzoša pieredze. Šīs ir tēmas, par ko cilvēki vēlas sarunāties.

-          Izdevās skolas popularizēšana. Projekts kā atspēriens jauniem izaicinājumiem. Man gribas ticēt, ka izdevās pārliecināt, ka dažādību var izmantot kā iespēju. Mazākumtautībās nav skepses, viņi jūtos līdzīgi.

-          Vairāk iepazinu sabiedrības viedokli. Paskatījos uz lietām no citas puses laužot savus stereotipus, izvērtējot savus priekšstatus.

Aprobācijas procesā radusies arī virkne ieteikumu, kā veiksmīgi integrēt dažādos skolēnus Latvijas skolās:

-          Vispirms ir jārada vide, brīva no aizspriedumiem, motivējoša un saprotoša. Nepieciešams atbalsts skolotājiem un skolām (arī materiāls un resursi).

-          Piesaistīt sabiedrības uzmanību, strādāt ar vietējo kopienu. Izmantot neformālās izglītības resursus.

-          Izglītot skolotājus, paplašināt redzesloku, saredzēt mazliet tālāk, jo ne tikai valodas vai zināšanu apguve ir problēma. Viss sākas un beidzas ar vērtībām.

-          Izvērtēt savu pieredzi un kursos, semināros dzirdēto, Skandināvijas valstu pieredzi. Jautāt, vai tiešām viss ir izdarīts pareizi? Ja tā, tad kāpēc šodien Eiropā ir tik satraucoša situācija?

-          Darīt to vienkārši un cilvēcīgi, sākot ar izglītības politikas veidotājiem un vadītājiem.

-          Katram “dažādajam” skolēnam nepieciešama individuāla pieeja. Vairāk jāstrādā ar mazām klašu grupām. Katrā skolā jābūt cilvēkam, kurš koordinē šo ģimeņu integrāciju skolā, pilsētā, valstī kopumā.

Skolu komandām jau ir nākotnes plāni, kā sadarboties savstarpēji un tālāk attīstīt projekta idejas:

-          Esam drosmīgi pieteikuši šo tēmu aprīlī plānotajai vecāku konferencei

-          Nākamajā gadā dažādības kā resursa apzināšana būs mūsu skolas metodiskā darba tēma

-          Izmantosim programmas materiālus mācību gada sākumā, organizējot tradicionālo skolēnu adaptācijas nedēļu

-          Projektā apskatītās tēmas tiks iekļautas skolas audzināšanas darba programmā

-          Aktivizēsim darbu ar priekšmetu skolotājiem, palīdzot ieraudzīt kā dažādos mācību priekšmetos iespējams integrēt starpkultūru izglītības tēmas

-          Administrācijā esam vienojušies, ka mēģināsim sistēmiski sākt strādāt ar dažādības vadību

-          Esam pamanīti savā novadā. Izglītosim kolēģus metodiskajās dienās.

-          Projekts deva stimulu sadarbībai ar mūsu pilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas pārvaldes kolēģiem. Turpināsim!

-          Tuvojas vasara, skolēnu nometņu laiks. Iestrādāsim programmas “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” tēmas vasaras nometņu programmā.

 

 

Publicēja: (05/04/2016)

Jaunākais video