Projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” noslēguma konference

21.aprīlī notika projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” noslēguma un ilgtspējas plānošanas konference. 15 projekta dalībskolu komandas, projekta norises vietu pašvaldību pārstāvji, izglītības un integrācijas jomu eksperti tikās, lai izvērtētu projektā paveikto un plānotu nākotnes sadarbību. Apsveikuma vārdus konferences dalībniekiem teica IZM Izglītības departamenta direktore Evija Papule. Viņa novēlēja projekta skolām nākotnē kļūt par integrācijas ekselences centriem. Eiropas Ārējā darbības dienesta eksperts Ivars Indāns iepazīstināja ar Eiropas Savienības migrācijas politikas aktualitātēm un Latvijas kontekstu. Konferencē piedalījās arī partnerorganizācijas Norvēģijas valsts daudzkultūru izglītības centra (NAFO) pārstāvji. Dag Fjæstad sniedza ieskatu NAFO pieredzē un darbības virzienos. Saleh Mousavi iepazīstināja ar daudzkultūru skolām un bilingvālo izglītību Norvēģijā. I.Indāna prezentācija pieejama šeit. S.Mousavi prezentācija pieejama šeit. Konferences foto galeriju skatiet šeit.

Projekta dalībskolu pārstāvji apliecināja, ka arvien biežāk Latvijas pedagogiem nākas saskarties ar situācijām, kad vienā klasē mācās bērni, kuri nāk no dažādām valstīm, kuriem ir atšķirīga iepriekšējā mācību pieredze, vecums, reliģiskā pārliecība, tautība un ādas krāsa. Šādās situācijās, līdzās spējai pasniegt savu mācību priekšmetu, vienlīdz nozīmīga kļūst arī skolotāja vispārējā pedagoģiskā meistarība, psiholoģiskā sagatavotība, starpkultūru komunikācijas prasmes un personīgās īpašības un vērtības. Visbiežāk skolas un pedagogi minētās situācijas risina saviem spēkiem – esošo resursu un atbalsta sistēmu ietvaros. Šādā situācijā projekts “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” izrādījās īpaši aktuāls un noderīgs. Tas radīja platformu pieredzes apmaiņai un kopīgām mācībām par jauniebraucēju iekļaušanu, piedāvāja ekspertu padomus un mācību materiālus. Projekts iedrošināja meklēt arī vietējos atbalsta resursus – pašvaldību iestādes, NVO, aktīvus savu kopienu iedzīvotājus, skolēnu vecākus.

Projekta rezultātā ir tapusi mācību programma “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” un metodiskie materiāli, kuri aprobēti dažādās mērķauditorijās. 15 Latvijas skolas kļuvušas par atbalsta un resursu centriem starpkultūru, integrācijas un pilsoniskās izglītības tematikā. Plašam izglītības un integrācijas speciālistu lokam pieejams projekta pieredzes krājums – integrācijas metodisko materiālu komplekts “Dažādība kā resurss”. Plašāka informācija par projektu, izveidoto programmu un pieredzes krājumu atrodama šīs mājas lapas projektu sadaļā http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/dazadiba-kopienas-resurss/

Publicēja: (25/04/2016)

Jaunākais video