Projekta skolu komandas

Jaunogres vidusskola, no labās:

Vija Ziemele – direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā

Rimma Ivančenko – krievu valodas un literatūras skolotāja

Anna Šakurova – sākumskolas skolotāja

Projekta komandā vēl darbojas:

Aija Paškoviča – Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Guna Pūpēde – Ogres novada pašvaldības izglītības un sporta pārvalde, izglītības metodiķe

 

 

Olaines 2. vidusskola, no labās

Diāna Goroško – dabaszinību skolotāja

Rudīte Babra – Pieaugušo izglītības centra  direktore

Zoja Nikolajeva – sākumskolas skolotāja

Irina Siņicina – direktora vietniece

Projekta komandā vēl darbojas:

Inga Ivanova – latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

 

 

 

Rīgas 15.vidusskola, no labās:

Kaiva Meļņika – latviešu valodas un literatūras skolotāja

Diāna Vadakarija – krievu un angļu valodas skolotāja

Vita Jurkeviča – direktora vietniece

Dace Konopecka – latviešu valodas un literatūras skolotāja

Projekta komandā vēl darbojas:

Kristīna Timonika – skolas padome, vecāku pārstāvis


Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas komanda, no labās:

Jeļena Martjanova –latviešu valodas un literatūras skolotāja

Anna Pjatecka – vecāku padomes locekle

Liene Juhņevska – direktores vietniece izglītības jomā

Ludmila Romanova – angļu valodas skolotāja

Ingūna Hitrova – latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Jelgavas 4. sākumskolas komanda, no labās:

Aija Kuķalka – direktores vietniece izglītības jomā

Vita Skrastiņa – angļu valodas skolotāja

Ilze Zajankovska – pirmskolas skolotāja

Inita Āna – latviešu valodas, matemātikas, mājturības skolotāja

Dana Didžus - mediators

 

 

Špoģu vidusskolas komanda, no labās:

 Antra Dombrovska – direktora vietniece izglītības jomā

Andris Zeile – informātikas skolotājs

Ārija Mihailova – dabas zinību, vizuālas mākslas un latviešu valodas skolotāja

 Jānis Briška - Višķu pagasta jauniešu kopiena, jauniešu biedrības – VJCS vadītājs, jaunatnes lietu speciālists

Projekta komandā vēl darbojas:

Marija Umbraško – latviešu valodas un literatūras skolotāja


Tukuma 2.vidusskolas komanda, no labās:

Natālija Kroshina – ķīmijas, fizikas, dabas zinību skolotāja

Gunita Rosicka – matemātikas, latviešu valodas, dabaszinības

 Egita Antone – latviešu valodas un literatūras skolotāja

 Dace Laukmane – Tukuma novada IP metodiķe jaunatnes lietu jautājumos

Projekta komandā vēl darbojas:

Anita Birzniece – direktora vietniece mācību darbā

 

 

 

Rojas vidusskolas komanda, no labās:

Inese Indriksone - Rojas Zvejniecības muzeja vadītāja

Anita Kurmiņa - direktora vietniece izglītības jomā

Inga Puntule - vēstures un sociālo zinību skolotāja

Ilze Krišjāne - angļu valodas skolotāja

Velta Mitenberga – latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

 

 

Pededzes pamatskolas komanda, no labās:

Selga Bībere - direktore

Larisa Daņilova – bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas un mājturības skolotāja

Daiga Bukovska – pirmskolas un sākumskolas skolotāja

Ludmila Uglovska – matemātikas, fizikas, informātikas un deju skolotāja

Projekta komandā vēl darbojas:

Daiga Vītola – Pededzes un Mārkalnes pagastu pārvalžu vadītāja

 

Dobeles 1.vidusskolas komanda, no labās:

Indra Podiņa – direktores vietniece

Svetlana Savenko – angļu valodas skolotāja

Lilija Lozberga – krievu valodas, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ļusja Ameļčenko – krievu un vācu valodas skolotāja

Projekta komandā vēl darbojas:

Ģertrūde Zabašta – skolas direktore

Evita Evardsone– Dobeles novada juriste, bērnu tiesību aizsardzības speciāliste

 

Ventspils 6.vidusskolas komanda, no labās:

Svetlana Ivanova – angļu valodas skolotāja

Agija Leimane – pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, sabiedrisko attiecību speciālists

Svetlana Ivaneta – vizuālās mākslas un ģeogrāfijas skolotāja

Valentīna Jankovska - direktore

Ineta Dejus – latviešu valodas skolotāja

 

 

Liepājas 7.vidusskolas komanda, no labās:

Inese Ferstere – skolas direktore

Gunita Lūse – latviešu valodas un vizuālas mākslas skolotāja

Jeļena Judina – ekonomikas skolotāja

Alīna Aldaga – mūzikas skolotāja

Aija Stanke – PMPL vadošais vecākais referents

 

 

 

Aglonas vidusskolas komanda, no labās:

Lilija Meldere – Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Ineta Valaine – Aglonas novada dome, attīstības plānotāja

Lidija Šatilova – skolas direktore

Vija Kovaļkova – sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja

Rita Karpova – krievu valodas skolotāja

 

 

 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” komanda, no labās:

Santa Upīte – direktores vietniece

Tatjana Smirnova – kurators Pilsētas Skolēnu parlamentā

Aleksandrs Ivanovs – sporta biedrība “Ielu vingrotāji”

Valentīna Rudņeva – pulciņa “Domājam kopā” vadītāja

Projekta komandā vēl darbojas:

Natālija Skarabinīka – pērļošanas pulciņa skolotāja

 

 

Babītes vidusskolas komanda, no labās:

Elga Jonina – Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciāliste

Džineta Tērauda – direktores vietniece

Baiba Vītola – latviešu valodas un literatūras skolotāja

Lidija Jonikāne - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Guna Perro – sākumskolas skolotāja

Publicēja: ()

Jaunākais video