Dzīvot Latvijā 2

Projekts „Dzīvot Latvijā 2” tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda programmas ietvaros laikā no 2012.gada 20.aprīļa līdz 30.jūnijam. Projekta laikā trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, tiks piedāvāta integrācijas programma, kuru veidos gan semināri par valsti, iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi, gan praktiskās nodarbības, ekskursijas, ekspertu konsultācijas un interešu klubi, kas palīdzēs iebraucējiem integrēties.

Projekta mērķis ir veicināt trešo valstu valsts piederīgo ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā.

Projekta specifiskie mērķi ir izveidot adaptācijas programmu „Dzīvot Latvijā- no A līdz Z” un īstenot integrācijas kursus trešo valstu valsts piederīgajiem, kas palīdz trešo valstu valsts piederīgajiem integrēties Latvijas sabiedrībā, izprast savas tiesības, paplašina viņu starpkultūru komunikācijas prasmes un latviešu valodas lietošanas prasmes; kā arī organizēt atbalsta pasākumus mazaizsargāto trešo valstu valsts piederīgo grupai (sievietēm, bērniem un gados veciem cilvēkiem) - interešu klubus  un kultūrpieredzes paplašināšanas pasākumus, kas nodrošina pilnvērtīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu