Dzīvot Latvijā - 4

Ar 2014. gada decembri Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsācis projekta „Dzīvot Latvijā - 4” (Nr. IF/2013/1.a/6) īstenošanu, tā turpinot jau iepriekš sekmīgi īstenoto projektu ciklu Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda projektu programmu ietvaros.

Projekta vispārīgais mērķis ir īstenot pasākumus, kas nodrošina trešo valstu pilsoņu informētību, pilnvērtīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē, kā arī sekmē uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo. Septiņos projekta darbības mēnešos trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, tiks piedāvāta integrācijas programmu par Latvijas valsti, tās iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi. Integrācijas programma sastāv no četriem moduļiem - „Es Latvijas sabiedrībā”, „Latvijas ekonomikas un sociālās sistēmas aktualitātes: cilvēka un sabiedrības attīstības un izaugsmes iespējas”, „Latvijas valsts pārvaldes sistēma, iedzīvotāju pamattiesības un iespējas”, „Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas: vienoti daudzveidībā”.

Dažādu vecumu un līdzšinējās pieredzes cilvēki gan mācīsies semināros, gan iesaistīsies praktiskās aktivitātes, t.sk., darbosies interešu klubos, dosies ekskursijās, iesaistīsies latviešu valodas atbalsta grupās, tieksies ar dažādu jomu ekspertiem u. tml. Visos programmas apguves pasākumos, bet īpaši interešu un valodas klubos piedalīsies arī uzņemošās sabiedrības pārstāvji no pašvaldībām, NVO, izglītības un kultūras iestādēm u.c. institūcijām tā sekmējot savstarpēju tuvināšanos un bagātināšanos.
Projekts sekmēs trešo valstu pilsoņu integrēšanos Latvijas kultūrtelpā, informētību, pilnvērtīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē. Par projekta norisēm un gūtajām pieredzēm atradīsiet informāciju šajā lapā. 
Projekts tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

 

Dažādu vecumu un līdzšinējās pieredzes cilvēki gan mācīsies semināros, gan iesaistīsies praktiskās aktivitātes, t.sk., darbosies interešu klubos, dosies ekskursijās, iesaistīsies latviešu valodas atbalsta grupās, tieksies ar dažādu jomu ekspertiem u. tml. Visos programmas apguves pasākumos, bet īpaši interešu un valodas klubos piedalīsies arī uzņemošās sabiedrības pārstāvji no pašvaldībām, NVO, izglītības un kultūras iestādēm u.c. institūcijām tā sekmējot savstarpēju tuvināšanos un bagātināšanos.

 

Projekts sekmēs trešo valstu pilsoņu integrēšanos Latvijas kultūrtelpā, informētību, pilnvērtīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē. Par projekta norisēm un gūtajām pieredzēm atradīsiet informāciju šajā lapā. 

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.