Cik cilvēku, tik pieredzes stāstu: IAC sākusies integrācijas programmas „Dzīvot Latvijā” īstenošana

Jā, cik cilvēku, tik pieredzes stāstu - tieši tāda bija spēcīgākā izjūta 22. un 23. janvārī, kad IAC telpās uz projekta „Dzīvot Latvijā – 4” pirmo semināru pulcējās apmēram 50 dažāda vecuma un pieredzes cilvēki no visdažādākajām pasaules malām: Maskavas, Pēterburgas un vairākām Sibīrijas pilsētām Krievijā, no Taizemes, Birmas, Ukrainas, Kazahstānas, Baltkrievijas un citām vietām. Lai cik dažādi būtu iemesli, kas šos cilvēkus atveduši uz Latviju – senču balss no vairāk kā simtgadīgām tālēm, darbavietas norīkojums, ģimenes apvienošanās, lēmums uzsākt savu biznesu, vēlme nodrošināt saviem bērniem kvalitatīvu izglītību, interese mācīties pašiem, viņi Latvijā ieradušies ar labām domām, ar interesi un gatavību sadarboties un iejusties šajā zeme, kuru jau slavē par skaistu dabu un atklātiem un atsaucīgiem cilvēkiem.

Vienlaikus dzīve jaunā vietā saistīta ar neskaitāmiem jautājumiem par praktiskiem sīkumiem un lielām lietām, ar vēlmi un pat nepieciešamību apgūt valodu, veidot sociālos tīklus, atrast cilvēkus ar līdzīgu pieredzi un iepazīt tuvāk vietējos. Tas un daudz kas cits nu būs iespējams IAC īstenotās programmas „Dzīvot Latvijā” ietvaros, kas ilgs līdz jūnija beigām. Pirmās tikšanās uzdevumi bija gan iepazīties – savā starpā, ar IAC projekta īstenošanas komandu un Latviju, jo tāda ir 1. integrācijas programmas moduļa tēma, gan, izmantojot projekta ietvaros dāvātos kalendārus, saplānot tālāko darbību: seminārus, valodas kluba nodarbības, braucienus pa Latviju, gājienus uz muzejiem un koncertiem utt. Šoreiz kopīgi devāmies uz Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju, pie viena iepazīstot Vecrīgu, kura, kā teica kāda no dalībniecēm, „priekš manis ir Latvijas simbols”, un bija prieks par aktīvajiem un ieinteresētajiem klausītājiem. Foto

Nodarbības integrācijas programmas ietvaros notiek latviešu valodā, taču tiek arī nodrošināta tulkošana uz krievu un angļu valodu, jo svarīgi jau, lai cilvēki saprastu teikto un justos labi. Vienlaikus auss tiek trenēta, un mēs ceram, ka programmas apguves noslēguma daļā aizvien vairāk dalībnieku klausīsies latviešu valodā teiktajā un tulkojums būs tikai drošībai un vārdu krājuma paplašināšanai – kā filmas subtitri valodā, kuru jau samērā labi saprotam. Līdzīgi arī informatīvie materiāli, darba lapas un anketas ir divās valodās – drosmīgākie sāk ar latviešu valodas pusi un tad, kad nepieciešams, vēršas pēc palīdzības.

Šāda integrācijas projekta neatņemama sastāvdaļa ir arī dalībnieku monitorings, lai precīzāk saprastu viņu vajadzības un izjūtas. Paskatīties uz Latviju viņu acīm – tas ir mūsu, IAC komandas, uzdevums un ieguvums no šādas saskarsmes. Vai viss ir tā, kā mums liekas; vai neesam pārāk pieraduši pie labā, uztverot to kā pašsaprotamu, un no sarežģījumiem neiztaisām nepamatoti lielas problēmas? Līdzīgas domas varēs rasties arī tiem vietējās sabiedrības pārstāvjiem vismaz četrās Latvijas vietās, tiekoties ar projekta dalībnieki interešu klubu ietvaros, kuros runāsim gan par biznesa izsākšanu, gan īsti latvisku svētku svinēšanu, gan iesaistīšanos vietējās kopienas dzīvē. Pirmā brauciena mērķis jau zināms, un valodas klubā dalībnieki mācīsies vārdus „ūdenskritums”, „vecpilsēta” un citus Kuldīgas skaisto vēsturei un šodienu raksturojošus apzīmējumus.

Kāds no šiem cilvēkiem Latvijā pirmo reizi ieraudzījis sniegu, kādu sajūsmina cilvēku darba mīlestība, veidojot savas mājas, pagalmus un dārzus, citam Latvijas simbols šķiet dzintars, bet visiem svarīgi, lai, kā anketās raksta projekta dalībnieki, vietējie iedzīvotāju saprastu, ka iebraucēji šeit ieradušies ar labiem nodomiem, ar savām zināšanām un prasmēm, un gatavi ar tām dalīties. Viss, kas nepieciešams, ir mazliet vairāk pacietības, tolerances un atbalsta, atceroties arī to, ka daži šeit nokļuvuši apstākļu sakritības, ne savas izvēles pēc. Integrācija nav vienvirziena iela, un šī projekta īstenošana to atkal apstiprina. Ieguvēji var būt visi. Mums vienkārši jāsatiekas un jāsāk sarunāties.

Aija Tūna,

projekta sadarbības, monitoringa un publicitātes aktivitāšu vadītāja

2015. gada 27. janvārī

 

Jaunākais video