Cilvēks, kopiena, valsts kā vienots mehānisms: projekta „Dzīvot Latvijā 4” 3.moduļa „Latvijas valsts pārvaldes sistēma, iedzīvotāju pamattiesības un iespējas” apguve

Kārtējā saruna ar projekta „Dzīvot Latvijā 4” dalībniekiem 3.moduļa „Latvijas valsts pārvaldes sistēma, iedzīvotāju pamattiesības un iespējas” ietvaros sākās ar pavisam vienkāršu jautājumu: „Kas labs jūsu dzīvē noticis pēdējā laikā kopš mūsu iepriekšējās satikšanas?”. Atbildes bija cilvēciski sirsnīgas: kāds ģimenes loceklis atradis darbu, kāds sekmīgi nokārtojis pārbaudījumu latviešu valodas kursos, kāds izjutis Lieldienu svinēšanas noskaņas Rīgā vai tās apkārtnē, vēl kāds apmeklējis izstādi, izrādi, muzeju, atradis iespēju nodarboties ar savu hobiju, pie kāda atbraukuši gaidīti ciemiņi vai paši devušies tuvākās un tālākās gaitās utt. Tas viss par cilvēka ikdienas dzīvi, bet vienlaikus arī par to, cik nemanāmi (tātad - labi) darbojas visi tie mazie un lielie mehānismi, kas kopā saucas valsts un pašvaldību sistēma, kas ļauj mums strādāt, ceļot, mācīties, ārstēties, saglabāt veselību, baudīt mākslu un kultūru; kas, sekmīgi darbojoties, rada ikvienam drošības sajūtu un apstākļus attīstībai.

Semināra pirmajā daļā dalībnieki atkārtoja vai no jauna iepazina Latvijas valsts būtiskākās lietas - Satversmi, Saeimu, valsts prezidenta, ministru kabineta, ministru prezidenta institūcijas un tiesu varas struktūru un darbības principus. Īpaša uzmanība tika veltīta Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē un ar to saistītajiem notikumiem Latvijas un visas Eiropas Savienības līmenī. Daudziem dalībniekiem noderīgs likās pārskats par izglītības sistēmu, taču vel jo lielāku interesi radīja tikšanās ar Līgu Ribkinu no Medicus Bonus, kura sniedza pārskatu par Latvijas ārstniecības iestādēm un to pakalpojumu pieejamību sākot ar noderīgiem telefona numuriem līdz pieredzes apmaiņai par to, kā rīkoties dažādās situācijās. Kā allaž tika padomāts arī par tālāku informācijas ieguvi: dalībnieki saņēma izdales ar noderīgam interneta saitēm par tālākizglītības un interešu izglītības piedāvājumiem, nevalstiskā sektora darbību, iesniegumu sagatavošanu un saziņu ar pašvaldību iestādēm, kā arī virkni citu materiālu, tostarp pašpārbaudes lapas, kuras, kā jokoja paši dalībnieki, varēs izmantot arī ģimenes locekļu, radu un draugu zināšanu pārbaudīšanai.

Diena noslēdzās ar gājienu uz Rīgas Domi, kur mūs sagaidīja ne tikai saulainais skats uz Vecrīgas torņiem, bijušo Rīgas Domes vadītāju portretu galerija, skaitā kapela un kaķi, kuri pacietīgi ļāvās apmīļošanai un kopīgam fotografēšanas seansam, bet arī saturīga tikšanās ar Rīgas domes Juridiskās pārvaldes vadītāja vietnieci Fatmu Frīdenbergu un Apmeklētāju pieņemšanas centra Metodikas eksperti Annu Kaleri. Dalībnieku un IAC vārdā no sirds pateicamies Rīgas domes Ārlietu pārvaldes direktorei Baibai Bukai-Vaivadei, kā arī Rīgas Tūrisma informācijas centram un Baibai Pīgoznei par atsaucību pasākuma organizēšanā.

Un nu, kad valsts kopumā un lielākā tās pašvaldība iepazīta, projekta dalībniekus šī moduļa apguves noslēgumā sagaida nākamais lieliskais izbrauciens - šoreiz uz Beverīnas novadu, kas ir viena no Latvijas apslēptajām pērlēm - ne visiem Latvijas iedzīvotājiem labi zināms, bet vēsturiski nozīmīgs un skaists un aktīvs šodien. Pavasarīgās noskaņās iepazīstot Beverīnas novadu un pašvaldību, kas veido darbīgas un draudzīgas attiecības ar savām mazajām skolām, mazajiem un ne tik mazajiem uzņēmējiem, aktīvajiem amatniekiem un citiem pilsoņiem, kuri apvienojušies biedrībās, stāstīsim un rādīsim cilvēka, pašvaldības un valsts sadarbības praktisko pusi.

Aija Tūna,

projekta sadarbības, monitoringa un publicitātes aktivitāšu vadītāja

Publicēja: (22/04/2015)

Jaunākais video