Latviešu valodas apguve – draudzīgi un ar prieku

„Kā tevi sauc?” „Kā tev klājas?” Tā cits citam jautā latviešu valodas kluba nodarbību dalībnieki, piešķirdami pazīstamajiem latviešu valodas vārdiem īpašu, no tālām un tuvām zemēm nākošu skanējumu. Kad jautājums „Kam tu palīdzi?” sasniedzis pasniedzēju Aiju Kalvi, viņa saka: „Jums!”, un telpā atskan draudzīgi smiekli. Tieši tā, nepiespiestā un draudzīgā noskaņā noris projekta „Dzīvot Latvijā 4” ietvaros notiekošās valodas kluba nodarbības, kas ļauj pielietot valodu, paplašināt vārdu krājumu, nostiprināt semināros un praksēs iegūtās zināšanas. Bieži vien pēcpusdienās kopā ar vecākiem nodarbībās piedalās arī bērni, kuri rāda lielisku piemēru pieaugušajiem. „Ļoti priecājos par iespēju šeit būt,” saka daudzi dalībnieki. Tā ir iespēja satikties, aprunāties un mācīties. Tas, ka nav jābaidās no kontroldarba vai eksāmena, nemazina ieguldītās pūles, toties vairo drosmi piedalīties un runāt, nebaidoties no kļūdām un saņemot atbalstu. Valodas klubu kā valodas apguves un nostiprināšanas formu atzinīgi novērtējuši arī iepriekšējo gadu projektu dalībnieki, un šis gads nav izņēmums.

Publicēja: (05/03/2015)

Jaunākais video