Pavasaris Beverīnas novadā: trešā interešu kluba brauciens

23.aprīlī – Jurģu dienā, kas latviešiem izsenis saistījusies ar kustību, ceļu un jaunu saimniecisko aktivitāšu sākumu, izzinošā ceļojumā dodas arī projekta dalībnieki. Bruņojušies ar kartēm un maršruta aprakstu kāpjam autobusā. Šoreiz gala mērķis – Ziemeļvidzeme. Trešā interešu kluba dalībniekus laipni uzņem teiksmainā Beverīnas novada ļaudis. Viens no teritoriāli mazākajiem Latvijas novadiem apvieno trīs pagastus – Kaugurus, Brenguļus un Trikātu, kuros dzīvo 3500 iedzīvotāju. Tomēr novada nelielais izmērs ir mānīgs – vietējo ļaužu darboties griba, uzņēmība un radošā izdoma ļauj īstenot lielas ieceres.

Pirmā apstāšanās Kauguru pagastā. Viesus sagaida pasākuma koordinatore, biedrības „Iespēju durvis” vadītāja Linda Krūmiņa. Aizkustinošs muzikāls priekšnesums J. Endzelīna Kauguru pamatskolas ansambļa izpildījumā, apsveikuma vārdi no pašvaldības pārstāvjiem, virtuāls ieskats novada vēsturē, lepnuma pilni vārdi par slavenajiem novadniekiem – valodnieku J. Endzelīnu, rakstnieci Z. Mauriņu, ģenerāļiem J. Balodi, R. Dambīti, K. Goperu, kā arī šobrīd slavas zenītā esošo sportistu O. Melbārdi. Projekta dalībniece Jana jau pamanījusi: „Man ļoti patīk, kā jūs runājat par savu dzimteni. Valsts ir maza, bet jūs to ļoti mīlat. Tas ir redzams katrā vietā, kur mēs nokļūstam. Varbūt tāpēc, ka cilvēki šeit paaudžu paaudzēm dzīvo, un šī piederības sajūta tiek pārmantota”.

Ar interesi dalībnieki ielūkojas pa laipni atvērtajām klašu durvīm Kauguru pamatskolā. Kopā ar bērniem mazliet pamācāmies vēstures stundā, mūzikā, vizuālajā mākslā. Parunājies ar pirmklasniekiem, Aleksandrs no Ukrainas piedāvā: „Es varētu pie jums palikt. Pie jums būtu labi mācīties latviešu valodu.” Par atbildi atskan dedzīgi piekrišanas saucieni, bet kāda meitenīte iedrošina – „bet tu jau drusciņ proti!”.

Tālāk ceļš ved uz „Kalnķeņģiem” – podnieces Līgas Merginas un viņas tuvinieku lolojumu „Siltumnīcu”. Nomainījusi pilsētu pret laukiem, viņa savulaik sākusi, kā saka, no nekā. Tagad šeit dzīve kūsā: koncerti, izstādes, podnieku darbnīca, ekskursijas, talkas, pārgājieni un daudz dažādu citu norišu. Līgas vēlējums projekta dalībniekiem: „Es jums stāstu un rādu, lai iedrošinātu; lai jūs redzētu, ka iesākt var no nekā. Jūs esat no dažādām vietām. Rādiet savu nacionālo. Tas būs atšķirīgi un citiem interesanti. Es gribu jūs iedvesmot!” Un tas viņai tiešām izdodas; par to liecina ieinteresētie jautājumi par ģimenes uzņēmējdarbības iespējām.

Pusdienas un jaunas gaišas tikšanās baudām Brenguļos. Sākumskolas direktore Sandra Kaufmane ar lielu sirsnību stāsta par savu mazo skolu: „Es ļoti lepojos ar saviem skolēniem, vecākiem, pedagogiem. Jūtamies kā liela ģimene. Bērnus pie mums ved pat no pilsētas, jo šeit ikviens ir pamanīts un novērtēts.”

Tālāk līkumots ceļš ved uz Trikātas pagasta zemnieku saimniecību "Jaunupītes”. Saimniecības īpašnieces Marita un Madara ar lepnumu izrāda zirgu audzētavu un to, kā zirdziņš no maza kumeliņa tiek izaudzēts līdz sacensību, darba vai izklaides zirgam. Cieņu un apbrīnu raisa sakoptais un modernais zirgu stallis, īpašā attieksme pret dzīvniekiem un apkārtējo vidi. Izrādās, ka zirgu raksturu veido ne tikai treniņi un apmācība, bet arī laba mūzika, kas dzirdama fonā! Saimnieču stāstītais, ka uzņēmumā strādā tikai ģimenes locekļi un ka tā vēsture mērāma jau četrās paaudzēs, ļauj labāk saprast darba nozīmi Latvijas kultūrā.

Pēdējā apstāšanās vieta pirms mājupceļa ir Trikātas saieta namā „Depo”. Te projekta dalībniekus sagaida Trikātas novada iedzīvotāji, lai iepazīstinātu ar saviem hobijiem un nodarbošanos. Amatnieki atklāj filcēšanas noslēpumus un demonstrē, kā top rotaslietas, siltas čības un trauciņi smaržīgām ziepēm. Šī pieredze ir noderīga visiem tiem, kuru aizraušanās ir rokdarbi un radošas izpausmes.

To, ka viss ir pašu rokās un ka interesantu nodarbošanos var atrast ikviens, ja ir gribasspēks un vēlme darīt, apliecina SIA “R Chocolate” ražošanas vadītāja Raisa Jablonska. Viņa stāsta, ka ar uzņēmējdarbību sāka nodarboties pēc tam, kad tika slēgta Trikātas pienotava. Sākotnēji bija piesardzība par to, kā veiksies, bet šobrīd pieprasījums pēc šokolādes konfektēm kļūst aizvien lielāks un darba ir pilnas rokas. Gan šokolāde, gan šokolādes meistares saņem sirsnīgus komplimentus un laba vēlējumus no dalībniekiem. Trikāta ir slavena ar savām siera tradīcijām un to, ka siers ir viena no Latvijas garšām, vēlreiz atgādina siera meistare Inese Ziemane, piedāvājot nogaršot pašas gatavotos sierus. Arī Ineses personīgais stāsts ir par uzdrīkstēšanos un par to, ka Latviju veido uzņēmīgi un iedvesmojoši cilvēki.

Priecīgs pārsteigums visiem ir piedalīšanās Beverīnas novada iepazīšanas spēlē, kurā zaudētājs nav neviens – katrs uz mājām aizved zināšanas par novada bagāto vēsturi, izdomas bagātajiem cilvēkiem un idejām, kā veidot savu dzīvi Latvijā.

Nobeigumā kopīgs paldies biedrības „Iespēju durvis” pārstāvēm Lindai Krūmiņai, Sandrai Kaufmanei, Ivetai Rambolai un visiem, visiem satiktajiem un pasākuma norisē iesaistītajiem par silto uzņemšanu un durvju vēršanu uz Latvijas sirdi!

Publicēja: (27/04/2015)

Jaunākais video