Trīs iemesli, kāpēc viss izdosies: iznācis projekta „Dzīvot Latvijā 4” pieredzes krājums

Septiņos IAC īstenotā projekta „Dzīvot Latvijā - 4” darbības mēnešos tā dalībnieki - trešo valstu valstspiederīgie, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, ne vien apguva no četriem moduļiem sastāvošo integrācijas programmu par Latvijas valsti, tās iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi, bet iepazina cits citu un Latvijas cilvēkus dažādos Latvijas novados, tā veidodami sociālos tīklus un emocionālas saites, kas palīdz iedzīvoties un īstenot savus plānus. Kā allaž projekta noslēgumā izveidots projekta pieredzes krājums, kurā apkopotas galvenās saturiskās tēmas, ietverta informācija, kas var būt noderīga tālākajos darbos, atrodams neliels kontrolsaraksts, kas ikvienam pašam ļaus noskaidrot, kas ja zināms un kas vēl jāiemācās, bet pats galvenais - pieredzes krājumā iekļautajās fotogrāfijās un izteikumos ir spēcīga pašu projekta dalībnieku klātbūtne. Šķiršanās brīži vienmēr ir arī nedaudz skumji, tomēr projekta īstenošanas komanda ir pārliecināta, ka šajā pusgadā iepazītajiem cilvēkiem Latvijā veiksies labi. Kāpēc? Lūk, trīs iemesli, kurus mēs saskatījām.

Atvērtība visam, ko projekts piedāvā. Par to liecina dalībnieku entuziasms piedalīties semināros un valodu klubos, apņēmība mājās apgūt tālmācības materiālus, doties Latvijas izzināšanas ekspedīcijās, apmeklēt kultūras pasākumus, muzejus, izjautāt ekspertus. Par to liecina arī gatavība ļauties piedzīvojumiem – pirmo reizi skaļi izrunāt teikumu latviski, pagaršot dīvaino izstrādājumu „tīrkultūra” un saņemt dūšu, lai patstāvīgi aizbrauktu uz kultūras pili „Ziemeļblāzma”. Projekta mēneši ir ļoti intensīvi, tie prasa laiku, ieinteresētību un iedziļināšanos. Bet tas ir to vērts, jo katra no tik dažādajam integrācijas programmas daļām papildina viena otru un ļauj stingrāk nostāties uz savām kājām šeit – Latvijā.

Savstarpējs atbalsts un palīdzība. Kura ir visgaršīgākā maizīte Latvijā? Kā jūs atradāt savu ģimenes ārstu? Kuru skolu labāk izvēlēties? Kādus dokumentus vajadzēja iesniegt, kad reģistrējāt savu uzņēmumu? Tie ir jautājumi, kurus dalībnieki uzdod ne tikai ekspertiem, bet arī viens otram. Projekta pasākumi nekad nebeidzas darba kārtībā noteiktajā laikā. Tie turpinās ar sarunām, pieredzes stāstiem, padomiem, e-pastu un telefona numuru apmaiņu. Dalībnieki veido savstarpējā atbalsta un palīdzības tīklu, kurš turpinās dot drošības sajūtu arī tad, kad projekts būs noslēdzies.

Cieņa pret Latviju un tās iedzīvotājiem. Kādam projekta dalībniekam Latvija devusi iespēju paglābties no kara, citam no jauna apvienoties ar ģimeni vai iegūt izglītību. Tādēļ attieksme pret savām tagadējām mājām un Latvijas cilvēkiem ir pateicības, cieņas un atzinības pilna. Tas ir labs pamats labai kopā dzīvošanai. Savukārt projekta īstenošanas komandai un cilvēkiem Latvijas novados projekta dalībnieki dod unikālu iespēju palūkoties uz savu valsti ar citu acīm. Tas ļauj no jauna novērtēt lietas, kuras esam pieraduši uzskatīt par pašsaprotamām – brīvību un drošību, tīru gaisu un ūdeni, četrus gadalaikus un krāšņas ainavas, labu izglītību un precēm pilnus veikalus.

Publicēja: (26/06/2015)

Jaunākais video