Jauna iespēja mazajām vietējās kopienas organizācijām

Šī gada 4. un 5. aprīlī ar Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programmas (ESP) atbalstu un iniciatīvu Budapeštā notika darba tikšanās, kurā tika apspriestas iespējas jaunam vietējās kopienas organizāciju spēcināšanas projektam, kas izaug no pagājušā gada projekta „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”. Projektā piedalīties uzaicinātas piecas valstis – Latvija, Rumānija, Ungārija, Horvātija un Vācija. Latviju un IAC šajā plānošanas sanāksmē pārstāvēja Aija Tūna kopā ar Ausmu Pastori no Kustības par neatkarīgu dzīvi un Kristīne Lieldaudziete no Brocēnu ģimeņu biedrības „Ligzda”.

Projekta ietvaros notiks divas starptautiskās un divas nacionālās tikšanās, kuru gaitā mazajām organizācijām tiks sniegts atbalsts, lai tās izveidotu konkrētus projektus vietējās kopienas līmenī, kuri tiks iesniegti ESP izvērtēšanai un finansējuma piešķiršanai. Līdz ar to šī ir jauna iespēja saskatīt, pamatot un parādīt reālas vajadzības un piedāvāt konkrētus risinājumus, kā sekmēt izglītības pieejamību un sociālo iekļaušanu ne vārdos, bet darbos.

Informācija par tālāko projekta norisi būs atrodama IAC mājaslapā.

Jaunākais video