Aprīlī notiek attālinātās diskusijas starp IAC un mērķgrupas partnervalstu pārstāvjiem

Aprīlī notikušās attālinātās diskusijas starp  IAC un mērķgrupas partnervalstu pārstāvjiem arvien vairāk virza projektu iepretim tā galvenajam notikumam-   forumam ‘’Globālā izglītība- iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, kas notiks no 8.-10. jūnijam Valmierā.

Diskusiju ciklā ‘’Izglītības loma drošas un labklājīgas ES veidošanā’’ notikusī elektroniskā un Skype komunikācija ar partnervalstu un Latvijas pārstāvjiem ir ļāvusi apzināt foruma tematikas aktualitātes savās valstīs un ES kopumā, un tā rezultātā dodot pienesumu foruma saturiskā ietvara veidošanā.

Trīs organizācijas, IAC, MONDO un Leeds DEC, forumā ir uzaicinātas dalīties pieredzē par skolu kā attīstības/ globālās izglītība (AI/GI) resursu centriem un to nozīmi vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Šie stāsti ietvers katras organizācijas individuālo pieredzi projektā ‘’Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’, iepazīstinot klausītājus ar projekta sasniegumiem, tapušajiem materiāliem un sadarbības iespējām.

Par Eiropas nākotnes perspektīvu un jauniešu iespējām ilgtspējīgas attīstības veicināšanā forumā runās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece un docente Kristīne Āboliņa. Tāpat ar savu pieredzi, piemēriem un metodēm no prakses iepazīstinās Čehijas partneri, organizācija NaZemi, kā arī starptautiskā tīkla EUROCLIO pārstāvji no Gruzijas NVO ‘’GAHE’’ un no Ukrainas NVO ‘’NovaDoba’’.

Lai iepazīstinātu dalībniekus par reģionālās un globālās politikas aktualitātēm AI/GI kontekstā, dalībniekus uzrunās Latvijas Universitāte sociālo zinātņu fakultātes profesore Žaneta Ozoliņa. Foruma izskaņā dalībnieki tiks aicināti diskutēt par nākotnes perspektīvām, un konkrētāk par jauniešu un plašākas sabiedrības informētību, iesaisti un ilgtspējīgu izaugsmi. Diskusijas vadīs Albrehts Ansons no Vācijas NVO ‘’ImPuls’’, starptautiskā tīkla GLEN pārstāvji no Latvijas un Slovākijas, kā arī projekta ‘’Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ dalībskolu jaunieši.

Tāpat aprīlī notika diskusijas ar Līdas DEC par izdevuma ‘’Pirmie soļi AI/GI efektivitātes izvērtēšanā’’ sagatavošanu un prezentēšanu forumā.

Notikušās diskusijas ir pasvītrojušas partnerorganizāciju vēlmi dalīties savā ekspertīzē, stāstīt par savu individuālo kompetenci no praktiķu, NVO pārstāvju, pedagogu, augstskolu pārstāvju pieredzes.

Īpaši jāuzsver sadarbība ar Vidzemes augstskolas (ViA) mācībspēkiem, rektoru Gati Krūmiņu,  docentu Visvaldi Valtenbergu un lektori Inesi Ebeli, kas piedalīsies foruma atklāšanā, un ViA studentiem, kas foruma dalībniekiem palīdzēs dažādos praktiskos jautājumos.

 

 

 

 

 

 

Projektu finansē Latvijas valsts.

 


Publicēja: (20/04/2015)

Jaunākais video