Forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, 1. dienas kopsavilkums

Šodien Vidzemes Augstskolā (ViA)  ir sapulcējušies ap 60 dalībniekiem no 10 dažādām valstīm, lai kopīgi diskutētu par izglītības lomu sabiedrības globālo kompetenču un 21. gs. prasmju stiprināšanā. Vai izglītībai nepieciešama transformācija, lai to varētu saukt par „globālo’’? Vai transformācijai ir jānotiek izglītības sistēmas ietvaros vai tomēr mūsos pašos?

Šie ir jautājumi, ko Visvaldis Valtenbergs, ViA docents, un Inese Ebele, ViA lektore un Studiju un attīstības direktore Biznesa vadības koledžā, jautāja foruma dalībniekiem pirmās dienas ievadā. Abi ViA mācībspēku pārstāvji ar dažādu līdzību un metaforu palīdzību rosināja dalībniekus domāt par tādu izglītību, kas patiesi rosina pārmaiņas pie katra indivīda, nevis pie sistēmas kopumā. Tika paskaidrota intelektuālo, emocionālo, garīgo un fizisko spēju līdzsvara nozīme un saikne globālo kompetenču nostiprināšanā.

Foruma dalībnieku vidū, īpaši nozīmīga ir jauniešu pārstāvniecība. Šodien jaunieši iepazinās savā starpā un prezentēja savus mājas darbus, ko bija cītīgi sagatavojuši par spīti visiem mācību gada noslēguma pārbaudes darbiem. Mājas darbu temats bija balstīts uz praktisku pētījumu par to,  kā dzīvesvietā satiekas globālais ar lokālo. Mājas darbos bija pievienotas arī jauniešu sagatavotās fotogrāfijas no dažādiem Latvijas reģioniem.

Foruma pirmās dienas izskaņā dalībniekiem tika nodrošinātas tīklošanās iespējas, līdz ar to pēcpusdiena pagāja aktīvā prezentēšanas procesā, kas deva iespēju iepazīties neformālā atmosfērā un dibināt jaunus kontaktus.

 

Visvalža Valtenberga un Ineses Ebeles prezentācija : skatīties šeit

 

Projektu finansē Latvijas valsts.

 


Publicēja: (08/06/2015)

Jaunākais video