Forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, 2. dienas kopsavilkums

Šīs foruma dienas saturiskais fokuss tika pagriezts ilgtspējīgas attīstības virzienā. Ar lekciju par ilgtspējīgas attīstības aktualitātēm Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā uzstājās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes docente un pētniece Kristīne Āboliņa. Dalībnieki tika rosināti domāt par iemesliem, kādēļ mēs Latvijā neredzam ilgtspējīgas attīstības aktualitātes, par trūkstošo posmu starp labu apņemšanos, iniciatīvu un reālu darbības īstenošanu. Kādas zināšanas mums ir nepieciešamas - par vidi vai tomēr par mums pašiem, kas ar savu ikdienas rīcību ietekmējam vidi? Auditorijas iesaite diskusijā akcentēja būtisku ziņu, kas turpmāk pasvītrojusi šīs foruma dienas turpmāko norisi. Šī ziņa ir - ''Cilvēki skatās uz to, ko mēs darām, nevis runājam''.

Šajā dienā savu pieredzi prezentēja Čehu partnerorganizācija NaZemi, starptautiskā tīkla EUROCLIO pārstāvji no Nīderlandes, Gruzijas un Ukrainas. Galvenās diskusiju tēmas iekļāva jautājumus par nevalstiskā sektora lomu un sadarbību ar skolām; par to, kā NVO varētu dalīties savā pieredzē un palīdzēt skolām iedzīvināt globālo tematiku un aktīvu rīcību skolas ikdienā.

Dienas noslēgumā dalībniekiem tika prezentēts jauns izdevums, kas tapis projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' ietvaros. Tas ir projekta partnerorganizācijas Līdsas Attīstības izglītības centra (Apvienotā Karaliste) sagatavotais ''Palīgs Globālās izglītības vērtēšanā''. Izdevumā rodamas idejas, kā vērtēt globālās izglītības procesa kvalitāti un ietekmi, sniegts ieskats vērtēšanas procesā dažādās globālās izglītības tēmās. Izdevums pieejams angļu valodā, bet jau drīzumā tiks izdots arī latviešu valodā.

 

Kristīnes Āboliņas prezentācija: šeit

 

Projektu finansē Latvijas valsts.

 


Publicēja: (08/06/2015)

Jaunākais video