Forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, 3. dienas kopsavilkums

Foruma noslēdzošo dienu iesāka Latvijas Universitātes profesore Žaneta Ozoliņa, akcentējot dažādus izaicinājums un aktualitātes starptautiskās politikas arēnā. Lektore rosināja dalībniekus atsaukt atmiņā dažādus pēdējā laika skaļākos notikumus, kas tieši vai netieši skāruši vairākas valstis vai izraisījuši plašu rezonansi pasaulē, tādējādi pasvītrojot mūsu kopīgo mijiedarbību un savstarpējo līdzatkarību. Profesore akcentēja arī 10 globālos riskus, kuriem ir potenciāli liela iespēja reāli apdraudēt Latviju. Dalībnieku uzmanība tika vērsta uz to kara veidu, kas jau šobrīd notiek kibertelpā. Uzsverot izglītotāju atbildību, Ž. Ozoliņa mudināja skolotājus skaidrot, ko nozīmē informācijas karš un ka kibertelpa ir vārīga un viegli manipulējama. Lekcijas noslēgumā Ž. Ozoliņa uzsvēra, ka mums jāiemācās nošķirt labo no ļaunā un jāapgūst svarīgākā no visām prasmēm – prasmei būt cilvēkam.

Ar darbnīcu par izglītotāju lomu multipolārā pasaulē, aktīvā diskusiju procesā dalībniekus iesaistīja Albrehts Ansons no Vācijas NVO Impuls. Dalībnieki guva praktisku metodisku ieskatu, kā drošā un atbalstošā vidē vadīt diskusijas par sabiedrībā pretrunīgiem jautājumiem. Dalībnieki diskutēja par migrāciju, pauda attieksmi par bēgļu uzņemšanu savās valstīs, domāja par to, ar ko saskaras cilvēki, kas pārceļas uz dzīvi citās valstīs, un par sabiedrību, kas tos uzņem. Nodarbība paplašināja foruma dalībnieku sapratni par bēgļu situāciju, sniedza idejas, kā par šiem jautājumiem runāt dažādās auditorijās.

Savukārt jauniešu grupa šodien varēja aktīvi darboties pie savu ‘’stereotipu’’ laušanas, virtuāli no jauna  atklāt dažādas pasaules valstis, izspēlēt resursu globālā sadalījuma spēli kopā ar biedrības GLEN Latvija pārstāvēm, Elīnu Dzelzkalēju un Silviju Pūpolu. Darbnīcu noslēdza divi aizraujoši stāsti par GLEN dalībnieču personīgo pieredzi globālās izglītības apmācību programmā un 3 mēnešu praksēs Gruzijā un Ugandā.

Dienu noslēdza paneļdiskusija, pulcējot dažādu jomu pārstāvjus – gan no Izglītības un zinātnes ministrijas, Ārlietu ministrijas, UNESCO Latvijas nacionālās komitejas, Latvijas un ārvalstu NVO, Vidzemes Augstskolas, kā arī no pedagogu un jauniešu vides. Diskutējot par izglītības sistēmas formu un lomu 21. gadsimta pasaulē, galvenās atziņas papildināja viena otru un pasvītroja personīgā skatījuma, sirds attieksmes un praktiskas pieejas nozīmi atbildīgu globālo pilsoņu audzināšanas procesā.

 

Žanetas Ozoliņas prezentācija: skatīties šeit

 

Projektu finansē Latvijas valsts.

Publicēja: (09/06/2015)

Jaunākais video