Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai skolu darba kārtībā

Projekta „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai” noslēgumā tapa IETEIKUMI globālās dimensijas iekļaušanai skolu darba kārtībā. IETEIKUMOS publicētas izveidotās programmas globālajā izglītībā – jauniešu pašizaugsmes pilnveides programma efektīvai dzīvei mūsdienu pasaulē, pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma GI, izglītības ekspertu un sabiedrības pārstāvju kompetenču pilnveides programma. IETEIKUMI sniedz projekta pieredzē balstītas rekomendācijas globālās dimensijas efektīvai iekļaušanai formālajā izglītībā. IETEIKUMU izstrādē piedalījās GI praktiķi un eksperti starptautiska foruma „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei un ilgtspējai” dalībnieki no Latvijas Izglītības attīstības centra, Latvijas globālās izglītības skolu tīkla, GLEN LATVIJA, Latvijas Vidzemes Augstskolas, Igaunijas Mondo, Lielbritānijas Līdsas Attīstības izglītības centra, Gruzijas vēstures skolotāju biedrības, Lietuvas Kolpingas Lietišķo zinātņu Universitātes, Čehijas NaZemi, Slovēnijas Globālās izglītības un attīstības projektu institūta, Ukrainas NovaDoba un Vācijas ImPuls.

Laipni lūdzam iepazīties ar projekta laikā tapušo izdevumu  ''Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai skolu darba kārtībā''.

Publicēja: (30/06/2015)

Jaunākais video