Maijā fokusējamies uz foruma saturisko jautājumu slīpēšanu

Maija mēnesī Izglītības attīstības centrs kopā partneriem ir darbojies pie foruma saturisko jautājumu slīpēšanas. Ir notikušas sarunas ar Igaunijas partnerorganizāciju Mondo, kas forumā piedāvās iespēju sazināties ar savu kolēģi Kenijā. Dalībnieki varēs tiešsaistē ielūkoties un uzklausīt pieredzes stāstu par Mondo sadarbības tīklu ārpus Igaunijas robežām.

Aktīva sadarbība notika arī ar Līdsas attīstības izglītības centra pārstāvjiem, kas gatavo izdevumu ‘’Palīgs globālās izglītības vērtēšanā’’. Izdevums tiks prezentēts 9. jūnijā. Izdevumā būs rodamas idejas, kā vērtēt globālās izglītības procesa kvalitāti un ietekmi, sniegts ieskats vērtēšanas procesā dažādās globālās izglītības tēmās. Izdevums sagatavots angļu valodā, taču jau rudenī tas tiks izdots arī latviešu valodā.

 

Projektu finansē Latvijas valsts.

 


Publicēja: (05/06/2015)

Jaunākais video