Martā notiek FORUMA saturisko un tehnisko jautājumu risināšana

Martā IAC ir aktīvi komunicējis e-vidē ar potenciālajiem sadarbības partneriem no 10 valstīm, lai vienotos  par aktuālajiem attīstības / globālajiem jautājumiem,  un lai sagatavotu visus klātienes dalībai jūnija FORUMĀ. Esam apkopojuši  10 valstu pārstāvju sarakstu.  Savu dalību FORUMĀ ir apstiprinājušas šādas organizācijas: Mondo (Igaunija), LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), The Independent Association of History Teachers from Georgia (Gruzija), NOVA DOBA (Ukraina), GLEN SLOVAKIA (Slovākija), NaZemi (Čehija), Kolpig University of Applied Sciences (Lietuva), impuls e.V. collective leadership institute (Vācija), Institute of Global Learning and Development Projects (Slovēnija), EUROCLIO (Nīderlande).

Šīs ir organizācijas un cilvēki, kuriem ir pieredze darbā izglītības un attīstības jomās, kā arī iesaiste profesionālajos tīklos ES un Austrumu partnerības valstīs. Organizāciju darbības pieredze rāda, ka to pārstāvjiem ir pieeja un ietekme uz plašāku sabiedrību savās valstīs – sadarbība ar skolām, akadēmiskās izglītības un zinātniskās pētniecības iestādēm, profesionālajām asociācijām, NVO sektoru, medijiem un uzņēmējdarbības vidi. Tām ir plašas ģeogrāfiskās pārstāvniecības un saturiskās kompetences daudzveidība, kas FORUMĀ pavertu būtisku sinerģiju iespējas. Savukārt pie iepriekšējās pozitīvās sadarbības pieredzes var minēt tādus IAC partnerus kā Mondo (Igaunija), LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste) un GLEN Latvija.

Austrumu partnerības valstis pārstāvēs skolotāju organizācijas no Ukrainas „Nova Doba” un Gruzijas Neatkarīgā vēstures skolotāju apvienība. Tās ir organizācijas ar lielu biedru skaitu, plašu reģionālu pārstāvniecību savās valstīs, daudzveidīgu un praktisku īstenoto projektu bagāžu un aktīvu līdzdalību starptautiskos tīklos. Šīs organizācijas izvēlētas, pirmkārt, domājot par iespējami lielāku projekta ietekmi Austrumu partnerības valstīs. Otrkārt, ņemot vērā esošo situāciju Austrumu partnerības valstīs ir īpaši svarīgi iekļaut izglītības profesionāļu vajadzības, pieredzi un viedokļus Eiropas mēroga rekomendāciju un stratēģiju izstrādē.

Plašā starptautiskā partnerība nodrošinās projekta rezultātu ilgtspēju, savukārt izaugsmes aspektā īpaši nozīmīga ir sadarbība ar Vidzemes Augstskolu (ViA) projekta foruma organizēšanā. ViA ir reģionālās akadēmiskās un profesionālās izglītības un pētniecības centrs. Augstskolu raksturo atvērtība inovācijām, plaša starptautiskā pieredze, iekļaujoša un individualizēta pieeja apmācībai, jēgpilna un profesionāla IKT izmantošana, izcilība zināšanu pārnesē un komercializācijā. Vidzemes Augstskola praksē demonstrē zināšanu un inovāciju decentralizācijas un līdzsvarotas reģionālās izaugsmes principu dzīvotspēju. 20. martā notika IAC komandas vizīte Valmierā, kurā kopā ar Vidzemes Augstskolas pārstāvjiem tika apskatītas FORUMA norišu telpas, tika apzinātas tulkošanas nodrošināšanas iespējas, kultūras programma, apspriesti dažādi saturiskie jautājumi.

 

 

 

 

 

 

Projektu finansē Latvijas valsts.

 

 

Publicēja: (24/03/2015)

Jaunākais video