IAC desmit gadi – kopīgi augot un mācoties

Mīļie draugi, kolēģi, domubiedri, liels paldies, ka bijāt kopā ar mums ideju, emociju, pārsteigumu un jaunu plānu pārpilnajā dienā „Izglītības attīstības centra” (IAC) un "Pārmaiņu skolu" desmitgadei veltītajā darba svētku konferencē! Milzu paldies par pārsteigumiem, ko sagādājāt, par labajiem vārdiem un pleca sajūtu, ko sajutām. Kopā mēs esam liels radošs spēks visā Latvijā, tikai pašiem tam jānotic un jāstrādā tālāk. Ceram, ka konferences gaitā katrs atradāt ko sev nozīmīgu un noderīgu, ko paņemt līdzi un dalīties ar citiem – mājās, darbā un kopienā. Būsim pateicīgi, ja pastāstīsiet mums, kā no svētku konferencē dzirdētā izaugs jaunas ieceres un jauni darbi. Paldies par tikšanos un ceram uz turpmāku sadarbību! Foto mirkļi- galerijā.

Jau desmit gadus Izglītības attīstības centrs, ikdienā draudzīgi saukts par IAC, darbojas kā pārmaiņu iespēja – sabiedrotais, draugs un padomdevējs – cilvēkiem, skolām un kopienām, kas meklē ceļus, lai labāk veiktu darbus un labāk dzīvotu. Mūsu pulks aizvien aug, un nu kopā ar mums ir arī Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” plašā saime. Šajā dzīves un darbu punktā esot, vēlamies teikt lielu paldies saviem ilggadīgajiem un jaunajiem draugiem un sadarbības partneriem un kopīgi atskatīties uz paveikto, lai drosmīgi ķertos pie jaunu ideju īstenošanas un jaunas pieredzes veidošanas.

Kopā strādājot, mēs esam pārliecinājušies, ka mācīšanās un dzīve ir nešķiramas, ka vislielākie dārgumi ir pašu cilvēki, kuri dzīvo tepat līdzās, ka visgrūtāk pārvaramās robežas galvenokārt pastāv mūsu prātos, ka mācīties var dažādi, ka, darot no sirds, ikviens darbs veicas labāk, ka konference var būt svētki, un svētkus var svinēt konferences formātā.

Mēs lepojamies, ka izveidojies stabils sadarbības partneru tīkls, stiepjoties tālu pāri Latvijas robežām, notiek aktīva sadarbība, pieredzes un informācijas apmaiņa, kas ļauj piedāvāt plaša spektra izglītojošas iespējas, elastīgi reaģējot uz daudzveidīgām vajadzībām.

Mūsu piedāvājums aptver profesionālās pilnveides programmu izstrādi un ieviešanu, ekspertu konsultācijas un izglītojošus seminārus, atbalstu konferenču, diskusiju, darba grupu organizēšanai un vadīšanai, iespēju kopīgi veidot un līdzdarboties projektos, mācību un metodisko materiālu, iedvesmas un pieredzes stāstu veidošanu un vēl ko citu, kas nepieciešams mainīgās pasaules straujajā ritmā dzīvojot. 

Īpašs paldies Sorosa fondam – Latvija, kas stāvējis pie IAC šūpuļa un atbalstījis arī mūsu visneordinārāko ideju iedzīvināšanu, un nu pats mainījies tālāk un kļuvis par Fondu atvērtai sabiedrībai Dots.

Būsim priecīgi kopā ar Jums iet arī tālāk. 

IAC biedri un darbinieki

 

Konferences kopsavilkums

Jaunākais video