Apaļā galda diskusija 19.oktobrī

Šī gada oktobrī projekts „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” noslēdzas. IAC komanda ir apkopojusi projektā gūto pieredzi, sagatavojusi izglītojošu pieredzes materiālu “Saliedēta skola - saliedētā sabiedrībā” un organizē  apaļā galda diskusiju  “Skolas loma iecietības un starpkultūru dialoga sekmēšanā” RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbildīgajām amatpersonām un jomas speciālistiem, skolu pārstāvjiem un citiem izglītības un integrācijas jomas interesentiem.  Tā notiks 2016. gada 19. oktobrī plkst. 15.00 Izglītības attīstības centrā Rīgā, Dzirnavu ielā 34a – 8.

Jaunākais video