Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2016.gada 1.marta līdz 30. oktobrim īsteno projektu „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” (Nr.DIKS-16-405-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projektā iesaistīti 40 Rīgas izglītības iestāžu dažādu mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji. Pedagogi strādā visos izglītojamo vecumposmos skolās ar latviešu un mazākumtautību izglītības programmām. Projektā piedalās skolotāji, kuriem ir atšķirīga iepriekšējā pieredze darbā ar jauniebraucējiem. Projekta mērķis ir sekmēt etniskajā saskaņā un starpkultūru dialogā balstītas saliedētas sabiedrības veidošanos Rīgas pilsētā. Projektā iesaistītie izglītības darbinieki apgūst 24h kursa programmu “Atbalsts izglītības iestādēm un pedagogiem iecietības un etniskās saskaņas veicināšanā daudzkultūru sabiedrībā”, kas veidota no 3 moduļiem: “Daudzveidība sabiedrībā globālo notikumu kontekstā”, “Iecietības veicināšana un diskriminācijas novēršana kā integrācijas priekšnoteikumi” un “Atbalsts pedagogiem un administrācijai jauniebraucēju iekļaušanai”.

 

 

Publicēja: ()

Jaunākais video