Laikrakstā "Izglītība un Kultūra" par IAC projektu

2016.gada 27.oktobra laikrakstā "Izglītība un Kultūra " lasāms raksts par projekta „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” apaļā galda diskusiju un pieredzes krājuma "Saliedēta skola - saliedētā sabiedrībā" prezentāciju. Lasiet šeit

Jaunākais video