Rīgas pedagogiem iespēja pieteikties kursos jūnija grupā

Projektā “Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” ir izveidota pirmā pedagogu grupa, kura mācības uzsāks aprīlī. 24h stundu kursā skolotāji apgūs tēmas par dažādību, identitāti, vērtībām, stereotipiem, starpkultūru komunikāciju, kā arī iepazīs labās prakses piemērus. Rīgas skolu un pirmsskolas iestāžu pedagogiem un administrācijai vēl ir iespēja pieteikties dalībai kursu grupā, kura programmu apgūs trīs dienas 2., 3., 9. jūnijā. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit

Aizpildītu pieteikuma veidlapu nosūtiet uz Izglītības attīstības centru Rīgā Dzirnavu ielā 34a – 8, LV – 1010 vai uz elektronisko pastu iac@latnet.lv.

Papildus informācija, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Vairāk par projektu lasiet http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/jauniebrauceju-integracija/.

Publicēja: (24/03/2016)

Jaunākais video