Seminārs par jauniebraucēju bērnu integrāciju

7.aprīlī projekta “Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” ietvaros mācības uzsāka pirmā Rīgas pedagogu grupa. Kursos piedalās skolu administrācijas pārstāvji, metodiķi, dažādu mācību priekšmetu un interešu izglītības skolotāji, sākumskolas un pirmsskolas pedagogi. Dalībnieku iepriekšējā pieredze ir atšķirīga. Daļa pedagogu jau strādā ar audzēkņiem, kuru ģimenes ieradušās Latvijā no Ķīnas, Korejas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Izraēlas, kā arī ar reemigrantiem no Lielbritānijas, ASV, Vācijas.  Citiem nav personīgas pieredzes darbā daudzkultūru klasēs, bet ir motivācija apgūt šīs aktuālās zināšanas. Semināra foto skatiet šeit

Semināru apmācības programma izstrādāta, balstoties uz dalībnieku vajadzību izpēti. Tajā konstatēts, ka visvairāk pedagogi vēlas uzzināt, skolā veidot vienotu atbalsta sistēmu jauniebraucēju bērnu integrācijai. Tāpat skolotājus interesē atbalsta materiāli mācību priekšmetu un klases audzinātāja stundām. Par būtisku atzīta arī iespēja iepazīt citu skolu pieredzi un uzzināt par papildus atbalsta resursiem tēmā.

Pirmajā nodarbību dienā tika apgūtas tēmas par globalizācijas procesu ietekmi uz izglītību, mūsdienu migrācijas aktualitātēm, multikulturālas sabiedrības izaicinājumiem un iespējām, dažādību un identitāti. Saņemtos materiālus pedagogi aprobēs savās klasēs, bet nākamajā tikšanās reizē 27.aprīlī dalīsies aprobācijas pieredzē. Cikla trešā - noslēdzošā nodarbība plānota 1.jūnijā.

Interesentiem vēl ir iespēja pieteikties līdzdalībai kursu otrajā grupā, kura programmu apgūs 2., 3. un 9.jūnijā. Pieteikuma anketu meklējiet šeit.

Publicēja: (12/04/2016)

Jaunākais video