Kopienu darbošanās un sadarbība turpinās

Turpinot iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” ietvaros iesāktos darbus, arī 2014. gadā IAC turpina sadarboties kā koordinējošā organizācija, draugs un padomdevējs Latvijas vietējās kopienas organizācijām, kuras aktīvi iesaistās starptautiskās iniciatīvas norisēs un katra pati savā kopienā saskata vajadzības un iespējas, mudinot cilvēkus būt aktīvākiem un darīt savu un visu kopējo dzīvi labāku. Ar OSI ESP atbalstu tiek īstenots projekts “Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās”, kurā piedalās kopienas no Beverīnas, Brocēnu, Rugāju, Valkas un Vecumnieku novadiem un Valmieras pilsētas. Virkne iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” kopienu ar SFL atbalstu īsteno darbības, kas ir inovatīvas gan pēc formas, gan satura, bet ne pašmērķīgi, bet atbilstoši pašu cilvēku vajadzībām. Lasiet, iedvesmojieties un – ķerieties pie darba savās kopienās!

Mācāmies mācīties: metodiskais materiāls mācīšanās veicināšanai

Ar prieku laižam tautās projekta „Mācāmies mācīties” rezultātā tapušo metodisko materiālu, kas apkopo radošas un praktiskas idejas, kā mācīšanos padarīt interesantu, jēgpilnu un apvienojošu. Projekta ietvaros sešos Latvijas novados cits no cita, kopā un atsevišķi mācījās lieli un mazi – bērni, skolotāji, vecāki, citi apkaimes iedzīvotāji. Vairāk

 

 

Lai rutīna nenokauj: mācamies mācīties Beverīnā

Ikviens bērns pēc dabas ir zinātkārs, viņu interesē viss, kas notiek pasaulē tam apkārt, visu viņš grib pamēģināt, izjust, novērtēt. Tad bērns dodas uz skolu, vēlas mācīties, labprāt piedalās visos pasākumos, un tad ... pēkšņi kaut kas sajūk, sabrūk, pazūd ... un “negribu mācīties, nav interesanti”. Vairāk

Latvijas skaistākās krāsas iemirdzas Viļakā

„Rudenīgiem vējiem appūsta, krāsainām lapām izraibināta, miglas vāliem caurvīta, tu – mana Latvija. Latvija, tavi saullēkti un rieti, liek smaidīt, pat ja bēdīgs prāts. Gaiļa kliedzieni rīta saulē, raibaļu astes vēzieni dunduru pārpilnajās pļavās. Rudens krāsainās lapas, siltais lietus pieskāriens pavasara rītos, kad aizmirsts lietussargs, ziemas sals, kas kniebj vaigos un padara baltas tēva ūsas, vasaras puķu smarža un zvaigžņotās debesis…” Viļakas pamatskolā darbadienas pirms Latvijas dzimšanas dienas bija tradicionāli piesātinātas un saturīgas. Nedēļu sākām ar Mārtiņdienas tirgu, kas pulcināja daudz pārdevēju un vēl vairāk pircēju. Vairāk

Beverīnas novadā arī skolotāji mācās mācīties

Kopš šī gada aprīļa Beverīnas novada biedrība „Iespēju durvis” saņēma lielisko ziņu, ka projekts “Mācāmies mācīties”, kas izstrādāts ar IAC atbalstu kopā ar piecām partneru biedrībām no visas Latvijas, ir ieguvis Atvērtās sabiedrības fondu finansējumu, ar kura atbalstu novada skolās norisinājušās dažādas skolasbērnu aktivitātes- gan “novada mērīšana”, gan intervijas ar pašvaldības darbiniekiem, tāpat arī “Drauga padoms” un “Lielā stunda”, kuras, protams, nebūtu iespējamas bez skolotāju atbalsta un palīdzības. Vairāk

 

Nakts Brocēnu pašvaldībā: tiekas deputāti un jaunieši

Jūlija vidū Brocēnos notika vēl nebijis pasākums – pilsoniskās skolas ietvaros uz nakts kopkomiteju sēdi sapulcējās 20 devīto – divpadsmito klašu skolēni, 4 skolotāji un 10 domes deputāti. Šī notikuma mērķis bija radīt iespēju uzzināt, kāds ceļš jānoiet idejai no rašanās brīža līdz īstenošanai ar novada pašvaldības atbalstu. Vairāk

 

Zvārtavā lasa pasakas un dara citas labas lietas

Turpinot izmantot iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” ietvaros izveidotos sadarbības tīklus, kas mudina ar vienkāršiem, ekonomiskiem un efektīviem paņēmieniem reaģēt uz vietējās kopienas vajadzībām, arī šovasar daudzās Latvijas vietās notiek aktīva darbošanās. Šoreiz Kristiānas Brolītes sagatavotais stāsts par to, kā jēgpilnākas un interesantākas tiek padarītas mazo zvārtaviešu dienas. Vairāk

 

Brocēnos var mācīties no jebkuras pasaules vietas

Strādājot atbilstoši 21. gadsimta prasībām un dzīves realitātei, mūsu ilggadējie sadarbības partneru - Brocēnu vidusskola tuviem un jo īpaši tāliem mācīties gribētājiem piedāvā tālmācības programmu 1.- 12. klasei, nodrošinot iespēju mācīties latviešu valodā, atrodoties jebkurā pasaules valstī, atgriežoties Latvijā jebkurā laikā iekļauties formālās izglītības mācību procesā, uzturēt ciešu saikni ar Latviju un tās kultūru, kā arī saņemt LR izglītības dokumentu. Plašāku informāciju lasiet šeit un šeit. Pievienojieties Brocēnu vidusskolas saimei un laidiet šo ziņu tālāk!

 

Sports? Nē. FIZIKA!!!! Rugājos viss atkal ir kopā

Lai radītu skolēnos interesi un izpratni par vienu no sarežģītākajiem mācību priekšmetiem skolā – fiziku, Rugāju novada vidusskolā notika pasākums „Sporta un fizikas festivāls”, apvienojot skolēnu vidū populāro mācību priekšmetu „Sports” ar ne tik populāro – „Fizika”. Pateicoties fizikas skolotājam Jānim Ikstenam un sporta skolotājai Vijai Lancmanei ir tapis netradicionāls un aizraujošs sporta dienas formāts skolēniem un viņu vecākiem. Turklāt izrādās, ka sports un fizika nemaz nav jāapvieno – tie kopā pastāv jau no pasaules pirmsākumiem. Vairāk lasiet Mārītes Orniņas sagatavotajā reportāžā.

 

Mācīsimies mācīties – Beverīnā un citur Latvijā!

Vai skola ir vieta, kur rātni jāsēž solu rindās un garlaikojoties jāapgūst nevienam nevajadzīgas zināšanas? Nē, sešās Latvijas kopienās - Beverīnas, Brocēnu, Rugāju, Valkas un Vecumnieku novados un Valmieras pilsētā – strādājošās biedrības nolēmušas iet talkā vietējām skolām, lai parādītu un pierādītu plašākai sabiedrībai, ka skola ir vieta, kur ir iespējams interesantā veidā, citam citu atbalstot, pie tam pilnīgi par brīvu, apgūt zināšanas, kas noder dzīvē, darbā un tālākās mācībās – sev pašam un arī citiem par prieku un labumu! Vairāk

 

Iznākusi publikācija, kurā atspoguļota starptautiskā projekta "Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai" 2013. gada darbība. Latvija ir viena no 8 valstīm, kas piedalījās šajā projektā, iesaistoties aktīvā darbībā ar 17 kopienu pieredzi. Projektu Latvijā  konsultēja un koordinēja Izglītības attīstības centrs.

 

 

 

No vajadzības līdz labam un paliekošam rezultātam: vietējo kopienu darbs labklājības un labsajūtas vairošanā

Kopš 2011. gada IAC piedalās ES atbalstītās iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” norisēs, aicinot ap sevi, spēcinot un atbalstot pilsonisko līdzdalību visdažādākajās Latvijas vie

tās. Šo gadu laikā notikušas būtiskas un, cerams, paliekošas pārmaiņas. Pieaugušas vietējo kopienu aktīvistu zināšanas un prasmes, vairota vietējā enerģija, kad cilvēki no tukšas protestēšanas, ag

resivitātes vai pasīvas gaidīšanas „kad pašvaldība kaut ko darīs” nonāk pie konstruktīvas rīcības, paši ņem rokās darba rīkus vai saliek kopā galvas un attīsta idejas, lai „no vietas, kur esam nokļūtu tur, kur vēlamies būt”. Tas prasa gan stratēģisku plānošanu, gan pacietīgu un mērķtiecīgu darbu soli pa solim – un to visu mācījušās mūsu organizācijas un kopienas.

Latvijas vietējās kopienas organizācijas jau demonstrējušas neskaitāmus piemērus tam, ko iespējams paveikt ar minimāliem finansu līdzekļiem, ja ir vēlēšanās un spēja apvienoties un darboties saskaņoti, ja pārejam no pieprasīšanas vai sūdzēšanās par to, “ko kāds nedara”, uz to, ko mēs paši darām, ko varam izdarīt, ar ko kopā un ar kā palīdzību tas izdarāms. Taču ilgtspēju un efektīvu darbību iespējams panākt tad, ja ne tikai darām, bet arī piedalāmies lēmumu pieņemšanā vai, simboliski sakot, „piedalāmies ne vien soliņu krāsošanā, bet arī kopīgu lēmumu pieņemšanā par to, kurus soliņus, kad un kādā krāsā un vai vispār krāsot”. Iegūtā pieredze apkopota krājumā „Kopā kopjam savu kopienu”, kurā 17 organizācijas stāsta par savu kopienu ceļu uz labāku dzīves kvalitāti. Ar krājuma saturu varat iepazīties šeit.

Aija Tūna, iniciatīvas vadītāja Latvijā

 

Izvaltas  video stāsts

Iecavas/Vīpes video stāsts

Kurmenes video stāsts

Brocēnu jauniešu video stāsts

Līvānu video stāsts

video stāsts par minoritātēm

 

Pilsoniskā sabiedrība izsaka priekšlikumus ESF līdzekļu labākai apguvei

Eiropas Komisijas atbalstītās iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, ko Latvijā īsteno IAC, pārstāvji no nelielām vietējo kopienu organizācijām visā Latvijā 11. un 12. novembrī piedalījās konferencē Briselē, kuras laikā tika akcentēts, ka tieši vietējās kopienas organizācijas atrodas vislabākajā vietā, lai sasniegtu un pārstāvētu vismazaizsargātākās sabiedrības grupas, kurām ir visliekākie izglītības pakalpojumu pieejamības ierobežojumu un sociālās atstumtības draudi. Konferencē uzstājās arī Balvu novada Briežuciema pagasta biedrības „Saulessvece” vadītāja Silvija Ločmele. Tās noslēgumā tika izveidotas rekomendācijas ar aicinājumu iestrādāt projektos gūto pieredzi nacionālajā politikā un praksē, kā arī mērķtiecīgāk atbalstīt mazo vietējās kopienas organizāciju piekļuvi ESF līdzekļiem. Pilns rekomendāciju teksts LVENG. Vairāk

 

Uz Briseli ar bagātu ideju grozu

Klāt pienācis šī gada ražas laika beidzamais mēnesis novembris, un iniciatīvas "Eiropas  iedzīvotāji kopienu labklājībai" komanda pošas uz konferenci, kas 11. un 12. novembrī norisināsies Eiropas galvaspilsētā Briselē. Kopā ar vairāk kā simts citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām no Ungārijas, Rumānijas, Austrijas, Itālijas, Albānijas, Horvātijas un Vācijas mūsējie spriedīs par pašu pieredzi un iespējām uzlabot visneaizsargātāko iedzīvotāju dzīves un izglītības apstākļus. Vairāk

 

Siguldā tiekas Latvijas vietējās kopienas organizācijas

2013.gada 24.oktobrī Siguldas pagasta kultūras namā notika konference, kurā 17 novadu pārstāvji, tai skaitā biedrības, pašvaldību deputāti un darbinieki un daudzveidīgu sabiedrības grupu pārstāvji dalījās pieredzē, kas uzkrāta pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu organizēšanā savas apkaimes un tās iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Šī saruna ir ļoti aktuāla laikā, kad plaši tiek apspriesti jautājumi par dzīves kvalitāti Latvijā un tās teritoriju, īpaši lauku attīstības scenārijiem. Vairāk

Informatīvai materiāls: Kopienu darbības veicināšana

PP no konferences:

Iecava PP

Briežuciems PP

Brocēni PP

Zvārtava PP

Viļaka PP

Beverīna PP

Baltinava PP

"Cerību spārni"  PP

Siguldas pašvaldība PP

Sīļukalns