Arī skolotāji mācās – mācīties

Kopš šī gada aprīļa, kad mēs, Beverīnas novada biedrība „Iespēju durvis” saņēmām lielisko ziņu, ka mūsu projekts “Mācāmies mācīties”, kuru ar IAC atbalstu izstrādājām kopā ar piecām partneru biedrībām no visas Latvijas, ieguvis Atvērtās sabiedrības fondu finansējumu starptautiskās iniciatīvas “Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” ietvaros, arī mūsu novada skolās norisinājušās dažādas skolasbērnu aktivitātes - gan “novada mērīšana”, gan intervijas ar pašvaldības darbiniekiem, tāpat arī “Drauga padoms” un “Lielā stunda”, kuras, protams, nebūtu iespējamas bez skolotāju atbalsta un palīdzības.  Visas aktivitātes bija veidotas tā, lai parādītu, ka mācīties ir interesanti un tādējādi paaugstinātu bērnu mācīšanās motivāciju.

Taču mēs visi zinām, ka šādas projektu aktivitātes, kas iziet ārpus programmās noteiktajām “kastītēm”, prasa no pedagoga gan papildu piepūli, gan izdomu. Tāpēc arī skolotājiem bija iespēja atjaunināt savu profesionālo motivāciju, tiekoties ar dažādiem speciālistiem. Projekta ietvaros skolotājiem bija trīs tikšanās – pirmā ar ekselences pedagoģi Ingunu Kondratjevu no Trikātas pamatskolas, kura bija sagatavojusi skolotājiem iespēju piedalīties eksperimentā – par to, ko sadzirdam, kad citi mums ko stāsta un to, ko uztveram un pārstāstām tālāk citiem – tātad būtībā par to, cik svarīgi ir ieklausīties. Otrajā tikšanās reizē skolotājas uzklausīja teksta izpratnes speciālistu Māri Bušmani, kurš runāja par lasītprasmes veicināšanu, savukārt trešā tikšanās bija ar psiholoģi Kristīni Medni, kura aicināja uz sarunu par mācīšanās motivācijas veicināšanas metodēm.

Par aktīvu darbošanos projekta aktivitātēs skolotājiem bija paredzēta arī atlīdzība - pieredzes apmaiņas brauciens skolu rudens brīvdienās. Vispirms apmeklējām mūsu valsts galvaspilsētas jauno lepnumu – Nacionālo bibliotēku, kur gidi skolotājus iepazīstināja gan ar ēkas tapšanas stāstu, gan ar bibliotēkas piedāvātajām iespējām, kuras skolotāji var izmantot savā ikdienas darbā. Pēc tam devāmies uz Siguldu, lai apmeklētu Siguldas Jaunrades centru, un centra direktores Ilzes Šultes ļoti interesantā un pozitīvas enerģijas pilnā stāstījuma pavadījumā ielūkotos, mākslas, lidmodelisma, robotikas un citās nodarbībās, uzklausītu dažādus padomus un ieteikumus darbam ar jauniešiem, kā arī tiktos ar centra telpās mītošo mūsu seno partneri no iepriekšējiem projektiem – Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrību “Cerību spārni” un tās vadītāju Evu Viļķinu. Eva pastāstīja par biedrības attīstību, pašreizējo darbību un nākotnes plāniem, un aizveda mūs uz biedrības labdarības veikaliņu “Pogotava”, kur iespējams iegādāties amatnieku un cilvēku ar invaliditāti gatavotus darinājumus.

Mājup atgriezāmies, jaunas darba idejas un pieredzi guvuši, ar pozitīvu novērtējumu par izbraukumā pavadīto dienu, kā arī pārējām projekta aktivitātēm. Prieks par mūsu skolotājiem, kas allaž gatavi apgūt jaunu pieredzi un paplašināt savu profesionālo redzesloku.

 

Linda Krūmiņa, biedrības „Iespēju durvis” un projekta vadītāja

Jaunākais video