Darīsim paši!

Sīļukalna pamatskolas skolotāja Anna Sondore

Ar šādu nosaukumu mazais Sīļukalna skolas biedrības „Saulrozīte” projekts  piedalījās lielajā 18 dažādu biedrību Grassroots atbalstītajā kopprojektā , ko vienoja biedrība  "Cerību spārni". Šis ir Eiropas pilsoņu gads.  Kaut arī TV izskanēja, ka Riebiņu novads ir visnabadzīgākais Latvijā, tomēr lielākā bagātība – cilvēki - te vēl ir un tiem ir jānodrošina kvalitatīvs izglītības un interešu darbs.

Diskusijās secinājām, ka pagastā darbojas 3 biedrības: pensionāru biedrība „Zilais lakatiņš”, ”Saulrozītes” un dāmu klubs „Gundegas”, kas piedāvā aktivitātes pārsvarā sieviešu auditorijai, secinājām, ka maz tiek iesaistīti jaunieši un vīrieši līdz pensijas vecumam. Arī Sīļukalna pamatskolā zēnu ir procentuāli vairāk - 32 no 51. Dažādas  paaudzes apvieno sporta intereses. Sīļukalna pagastā ir sporta laukums, kuram ir nepieciešama labiekārtošana. Tā ir vienīgā atpūtas vieta mūsu pagastā, kur var pulcēties un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku mūsu jaunieši, sporta halles nav. Pagastā katru Pēterdienu tiek rīkota novada sporta diena.  Lai veicinātu vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos vietējai sabiedrībai nozīmīgās aktivitātēs un  rosinātu aktīvai pilsoniskai līdzdalībai, nolēmām organizēt sportlaukuma labiekārtošanas talku.
Projektā tika iesaistīti Sīļukalna pamatskolas skolēni, skolotāji, bērnu vecāki, pagasta jaunieši un sporta dzīves interesenti. Kā projekta konsultants tika aicināts sporta skolotājs Jānis Upenieks un skolas direktore Marija Bernāne , kā darbu vadītājs -pagasta sporta metodiķis Pēteris Stankevičs .Kokmateriālus soliņu izgatavošanai iegādājāmies no SIA”Ceriņi 98” vadītāja Andra Sondora. Materiālo finansējumu sniedza starptautiskā org. Grassroots un Riebiņu novada dome. Skolas pavāre Iluta Prikule  mums sagatavoja cienastu.

Talka notika karstā 8.jūnija dienā. Tajā piedalījās 25 sporta dzīves atbalstītāji, 1/5 no tiem bija ar uzvārdu Upenieks, ne velti agrāk te bija Upenieku pagasts. Pa 2 vai 3 dalībnieki bija no  Daideru,    Bruzgulu, Sondoru, Broku, Baltgalvju, Teilānu un 2 Upenieku ģimenēm. Gatavošanās izlaidumam un dziesmu svētkiem  mums mazināja cerēto palīgu skaitu. Darbs bija gan lielajiem, gan mazajiem, tikām ar visu plānoto galā: iztīrījām basketbola laukumu un sagatavojām vietu jaunajiem groziem, nomainījām volejbola laukuma stieņus, tika pievestas un izlīdzinātas smiltis volejbola, tāllēkšanas un augstlēkšanas laukumam, nokrāsoti stieņi un ,galvenais, tika izgatavoti  jauni 17  (2-4m gari) soliņi  un sakārtoti 3 vecie. Vēl jau  tie tiks apstrādāti ar laku .Tagad būs vieta, kur apsēsties gan skolēniem, gan sportistiem, gan viņu līdzjutējiem.

Paldies visiem, kas ar darbiem un domām mums palīdzēja realizēt projektu. Vēl ir daudz darāmā!

 

Jaunākais video