Eiropas dienā tur, kur tā sākas

Ligita Lukstraupe

Kur gan labāk varētu atzīmēt Eiropas dienu, nekā tur, kur tā sākas? Latgales reģiona nevalstisko organizāciju pārstāvji 9. maijā tikās brīnišķīgi sakoptā, gaišu cilvēku un pārsteidzoši pieklājīgu bērnu dzimtajā vietā – Baltinavā. Tur nebija skaļu politisku uzrunu, nedz arī krāšņas svinēšanas; Baltinavā NVO runāja par pieredzi, kas gūta, darbojoties un sadarbojoties pirmajā projekta "Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai" darbības posmā pagājušogad, kā arī apmainījās ar iecerēm pat to, ko paredzēts īstenot šogad.

Apzinoties, ka mums ir pašiem jāskaidro Eiropai, ka Latvijā atstumtības draudi skar ne tikai atsevišķus cilvēkus, bet veselas kopienas un lielu daļu Latvijas lauku, radošo situāciju spēlē klātesošie NVO aktīvisti, pedagogi un pašvaldību pārstāvji iejutās abās lomās gan lēmumu pieņēmēju, gan reālo problēmu risinātāju ādā. Darbojoties četrās komandās, nācās atbildēt uz jautājumu, kas trūkst pašiem savā kopienā, lai mūžizglītības process notiktu pēc iespējas veiksmīgāk, savukārt pēc tam bija jāpiedāvā jau citu NVO minētajām problēmu risinājumi. Diemžēl nācās secināt, ka joprojām nav viegli "izkāpt no rāmjiem" un ļauties radošumam, kā arī lemt par reālu darbību, nevis gaidīt palīdzību no valsts un pašvaldībām.

Atziņa, ka patiesībā būt par pilsoni ir ļoti praktiska nodarbe, daudziem par pārsteigumu atklājās, atbildot uz šķietami ikdienišķu jautājumu: Ko es pats vai pati šobrīd mācos? Atbildes praktiski aptvēra visas cilvēku dzīves jomas no vecmāmiņas iemaņu un auto vadīšanas prasmju apgūšanas līdz pat disciplinētības, veselīga dzīvesveida un pozitīvas domāšanas apguvei, ko itin precīzi varētu attiecināt arī uz veselas kopienas vajadzībām. Patīkami bija apzināties, ka mēs daudz mācāmies no saviem bērniem un citiem jauniešiem, pirmkārt iemācoties viņiem uzticēties, kas īpaši svarīgi ne tikai izglītības procesā, bet jebkuras harmoniskas sabiedrības dzīvē.

Kā pasākuma dalībnieki atzina tā izskaņā, īpaši vērtīga šī tikšanās bija tām nevalstiskajām organizācijām, kuras šādā projektā piedalās pirmoreiz. Taču Varakļānu, Upmalas un Briežuciema NVO pārdomas par labāko, kas tika sasniegts pagājušogad un idejas jauniem mazo lauku kopienu situācijas sakārtošanas risinājumiem bija noderīgas visiem. Liels paldies namatēviem – Baltinavas vidusskolas kolektīvam par jauko un sirsnīgo uzņemšanu un iespēju iepazīt tik saulainu Latvijas stūrīti! Un saulains tas bija visplašākajā nozīmē – 9. maijā termometrs pie Balviem rādīja +30 grādus...

Intervijām starptautiskajam projekta "Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai" blogam www.grassrootseurope.org, kur publicētie raksti, fotogrāfijas, video un citi atraktīvi materiāli angļu valodā dos iespēju uzzināt par projekta gaitu visās astoņās dalībvalstīs, Latgales reģiona NVO pārstāvji stāstīja par to, kādi konkrēti pasākumi risināsies Briežuciemā, Varakļānos, Viļakā, Baltinavā, Vīpē, Upmalā un Sīļukalnā un cik liels būs potenciālo labuma guvēju skaits, kā arī minēja iespējamo konkrēto labumu, ko tie dos katrai konkrētajai kopienai.

Lai informācija par Latvijas projekta norisi Eiropas kolēģiem nonāktu pēc iespējas izteiksmīgākā un konkrētākā formā, gluži tāpat kā pagājušogad aicinām katras projektā iesaistītās organizācijas dalībniekus pašiem iemūžināt savā kopienā notiekošo video un foto formātā un ne retāk kā reizi divās nedēļās ievietot to kādā informācijas glabātājā, piemēram, failiem.lv un nosūtīt attiecīgo saiti man, starptautiskā projekta bloga Latvijas informācijas veidotājai Ligita Lukstraupei uz adresi grassrootsLatvia@gmail.com. Lūdzu, pievienojiet arī īsu vārdisko informāciju par to, kas foto un video redzams un kurā kopienā noticis. Veidosim savu radošo kopienu vēsturi kopā!

 

 

Jaunākais video