Galdiņi kapsētās? Jā, un gluži jauni!

Žanna Ļaha

Kapusvētki Latgalē ir viena no svarīgākajām dzimtu sanākšanas reizēm, kad mazajās lauku kapsētās sanāk dzīvie, lai tiktos ar mirušajiem, sanāk ciemi, no kuriem sen palikuši tikai nosaukumi. Tāpēc izlēmām, ka arī šī var būt vieta un reize, kad var notikt pilsoniskās sabiedrības spēcināšana.

Kapusvētkos jāsapoš lūgšanu galdiņi kapsētas stūros. Pie katra galdiņa kapusvētkos tiek skaitītas lūgšanas — vispirms par mirušajiem priesteriem un bīskapiem, tad par vecākiem un vecvecākiem, brāļiem un māsām, tuviniekiem un labdariem, bet kapu centrā par visiem ticīgajiem aizsaulē aizgājušajiem. Pašās svētku beigās tiek svētīti visi klātesošie bērni.

Mūsu Bērziņu pagastā ir 10 katoļticīgo kapsētas. Lūgšanu galdiņi bija jau novecojuši, tāpēc mēs nolēmām izgatavot jaunus. Kopumā bija vajadzīgi 40 galdi. Darbs gaidīja pamatīgs. Uzsākam sagatavošanas darbus jau aprīļa beigās, kad vēl bija sniegs. Atradām vietējo amatnieku Pēteri Maļinovsku, kurš piekrita palīdzēt mums šajā atbildīgajā darbā. Kāpēc uzrunājām tieši viņu? Viņš jau pagājušogad uztaisīja sev jaunu galdiņu, tātad bija guvis vērtīgu pieredzi. Lai nebūtu tā, ka viņš strādās viens, nolēmām piesaistīt bērnus un jauniešus un sarīkot nodarbības, kur amata pratējs pastāstīs un apmācīs, kā veikt šo darbu. Par apmācībām nodarbību vadītājam samaksāsim nelielu algu. Pastāvīgi uz nodarbībām gāja 4 - 6 cilvēki. Piekrita palīdzēt ar kokmateriāliem un transportu mūsu pagasta pārvalde. Ar kokmateriāliem palīdzēja arī vietējie cilvēki – īstenībā rūpes par šo uzņēmās nodarbību vadītājs. Palīdzēja vairāki cilvēki – gan ar darbu, gan ar darba instrumentiem. Savukārt „simtlatnieki” palīdzēja izvietot galdiņus kapsētās.

Galdiņi jau izvietoti 8 kapsētās, jo kapusvētki septiņās jau ir notikuši.

Jaunākais video