Ko izglītība var paveikt nabadzības un sociālās atstumtības draudu mazināšanai?

Šis būs viens no galvenajiem jautājumiem, ko, uzsākot projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” īstenošanu, 7. – 8. februārī Rīgā apspriedīs vietējās kopienas līmeņa organizācijas no visas Latvijas, kas jau piedalījušās IAC projektā „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” vai plāno pievienoties šai Atvērtās sabiedrības fondu (Open Society Foundations – OSF) Izglītības atbalsta programmas (Education Support Program – ESP) iniciatīvai no jauna.

Projekts "Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai " apvieno astoņu valstu izglītības profesionāļus un nevalstiskā sektora aktīvistus kopienu līmenī, radot iespējas tiem sadarboties gan savā starpā, gan ar politiķiem - lēmumu pieņēmējiem vietējā, nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī.

Papildus ES piešķirtajam finansējumam, OSF izsludina arī iekšējo konkursu projekta dalīborganizācijām vietējās kopienas līmenī, lai veicinātu to sadarbību un celtu kapacitāti, jo uzskata, ka ir izšķiroši būtiski sniegt atbalstu Eiropas pilsoniskajai sabiedrībai, kas jau aktīvi darbojas sociālās iekļaušanas un izglītības jomā veicot virkni nozīmīgu funkciju:

  • Uzņemoties savu lomu atvērtu un saliedētu sabiedrību veidošanā
  • Cīnoties pret diskrimināciju izglītībā un veicinot vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem
  • Akcentējot izglītības lomu sabiedrības labklājības un labsajūtas palielināšanā un pilsoniskajā līdzdalībā
  • Uzņemoties mediatora lomu attiecībās starp mazaizsargātajām sabiedrības grupām un sabiedrības vairākumu
  • Aktivizējot un apvienojot savas kopienas jautājumos par izglītību un sociālo iekļaušanu
  • Formulējot un izplatot nozīmīgus vēstījumus, lai tie sasniegtu plašāku sabiedrību un lēmumu pieņēmējus  

2012. gadā iniciatīvas ietvaros tika atbalstīta 9 uz partnerību balstītu projektu ieviešana piecās Eiropas valstīs; šos projektu īstenoja 48 vietējās kopienas līmeņa organizācijas. Latvijas projektā piedalījās 12 organizācijas, to sekmīgi koordinēja biedrība „Cerību spārni” un konsultēja IAC speciālisti.

Arī 2013. gadā plānots turpināt sniegt atbalstu partnerprojektiem un darbībām, kuras iniciē vietējās kopienas līmeņa organizācijas un kuru mērķis ir veicināt kopienas saliedētību un spēcīgāku, redzamāku pilsonisko sabiedrību, izmantojot plaša spektra ar izglītības jautājumiem saistīto pušu iesaisti. Par to, kam visvairāk nepieciešama palīdzība un kā vislabāk izmantot izglītību kā instrumentu vietējās kopienas labsajūtas un labklājības celšanai, spriedīs semināra dalībnieki, lai tālāk dotos savos darbos un īstenotu dzīvē kopā saliktās idejas.

Jaunākais video